Cykeln i bostaden, på arbetet och vägen framåt

18 april

Dela i sociala medier

Cykeln är ett färdmedel på snabb frammarsch. Att cykla är snabbt, billigt, flexibelt och ger bra träning. Om fler skulle cykla i Stockholm skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas.
Det finns en bred önskan om att öka andelen cyklister i samhället. I den regionala cykelplanen för Stockholms län anges ett mål om att cykeltrafiken i länet ska utgöra 20 procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver en gemensam kraftsamling. Ett viktigt ansvar ligger på kommunerna och trafikverket. Men även privata aktörer kan bidra till arbetet.

Välkommen på frukostseminarium i Dome of Visions!

Kommuner och företag presenterar bra cykellösningar utifrån hemmet och arbetet, en jurist kommer också att gå igenom den uppdaterade LOU och möjligheterna för kommuner att samarbeta kring cykelinfrastrukturen.
Seminariet leds av moderator Per Ankersjö, tidigare trafikborgarråd Stockholms stad. En paneldebatt kommer också att anordnas med representanter från politiken, näringsliv och forskare. Där det finns chans att ställa frågor.

Preliminärt program 08:00-10:00
07:30 – 08:00 Frukost serveras

Per Ankersjö inleder

Pass 1, Cykeln i boendet
Flexibla parkeringstal, Daniel Helldén (MP) Stockholms stad
Hållbart resande börjar i boendet, bo utan bil, Pelle Envall TUB

Pass 2, Cykeln på arbetet
Cykelsmart kontor, Vasakronans verksamhetsutvecklare Andrea Holmström, presenterar deras koncept kring cykelhubbar.
Cykeln som personalförmån, Nacka kommun berättar om arbetet med deras förmånscyklar.

Pass 3, Vägen framåt – hur förverkligar vi att cykelinfrastrukturen förbättras?
Det regionala cykelkansliet presenteras, ett ökat samarbete för cykelfrågor i Stockholms län, Gustav Hemming (C) Stockholms Landsting
Hur ser entreprenörerna på upphandlingarna för cykelinfrastruktur? Hur kan kommunerna få bättre och fler svar på sina upphandlingar? Patrik Nilsson, affärschef NCC
Vad innebär den uppdaterade LOU avseende samarbete för cykelinfrastrukturen? Kan kommunerna ställa andra krav? Kan entreprenörerna komma med förbättringsförslag inom ramen för LOU? Jessica Hellner, jurist NCC.

Paneldebatt, leds av Per Ankersjö
Frågestund

Detaljer

Datum

18 april

Tid

07:30 - 10:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Valhallavägen 79

Stockholm