Grönt byggande – de gröna områdenas betydelse för en hållbar stadsutveckling

22 februari

Dela i sociala medier

Tacka Ja till eventet på Facebook för inträde

Grönt byggnade – ett seminarium om de gröna områdenas betydelse för en hållbar stadsutveckling:

Jerker Nyblom, senior rådgivare hållbarhet hos Akademiska Hus, berättar om Akademiska Hus arbete med att analysera utemiljöernas betydelse. Tillsammans med bl.a. SLU och NCC har de också ingått i ett forskningsprojekt, med stöd från Vinnova, där utemiljöernas kvalitéer studerats ytterligare.

Isabelle Lundblad, landskapsarkitekt på NCC, presenterar hur NCC har utvecklat ett koncept för att koppla ihop utemiljöernas kvalitéer med begreppet ekosystemtjänster och hur de arbetar med ”rummet mellan husen”.

Christina Wikberger, projektledare på Miljöförvaltningen i Stockholm, presenterar projektet C/O City och tar upp exempel från Norra Djurgårdsstaden, ett område som ingår i projektet.

Jonas Lind, projektkoordinator på Sweden Green Building Council och doktorand på KTH, berättar om en certifieringsmodell för hållbarhetsarbete I stadsutvecklingsprojekt där ekosystemtjänster och utemiljöer ingår som en del.

Vi avslutar med ett panelsamtal om vikten och värdet av goda utemiljöer och vad som är på gång inom certifieringen av byggnader och stadsdelar.

Moderator: Björn Norberg, curator, Dome of Visions.

Detaljer

Datum

22 februari

Tid

16:00 - 18:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Valhallavägen 79

Stockholm