Konsten och vetenskapen/Art and science

17 februari

Dela i sociala medier

Projekten och platserna där konsten och vetenskapen möts ser ut att bli allt fler. I Stockholm har Dome of Visions funnits i drygt ett år och Stockholms Universitet utvecklar just nu Accelerator som öppnar inom ett par år. Intresset ökar och exemplen blir allt fler, även internationellt.
Men hur ser relationen mellan konsten och vetenskapen ut? Innebär konstens närvaro automatiskt att det blir bättre forskning? Och blir det bättre konst? Hur kan en plats inom universitet arbeta och hur kan olika samarbeten se ut?
Det är några av de frågor som en mycket kunnig panel kommer att diskutera utifrån egen erfarenhet och kända exempel.

13:00 Marianne Hultman, konstnärlig ledare för Oslo Kunstforening.
13:30 Johannes Jaeger, Konrad Lorenz Institute, Klosterneuberg, Österrike
Paus
14:15 Richard Julin, Accelerator, Stockholms Universitet
14:45 Charlie Gullström Hughes, KTH
15:15 Paneldiskussion

Moderator: Björn Norberg

The seminar will be in English – scroll down for information in English

Talare:
Marianne Hultman är konstnärlig ledare för Oslo Kunstforening sedan 2007, en institution som haft stor betydelse för den norska konstscenen och arbetar med utställningar som speglar både den nationella och internationella konsten. Hultman har curerat en ett stort antal betydande utställningar. Nu senast Lina Selanders separatutställning Repeat After Me. År 2004 curerade on utställningen Technology for Life: About Experiments in Art and Technology på Norrköpings Konstmuseum.
Hon kommer att tala om samarbetet mellan konstnärer och ingenjörer inom E.A.T. – Experiments in Art and Technology. E.A.T. grundades av ingenjörerna Billy Klüver och Fred Waldhauer 1967 och konstnärerna Robert Rauschenberg och Robert Whitman, efter det att de organiserat den stora performancefestivalen 9 Evenings: Theatre and Enhineering i New York. En av de deltagande konstnärerna var Fujiko Nakaya, dotter till Ukichiro Nakaya. Hon var även med på det stora E.A.T. projektet Pepsi Pavilion på Expo 70 i Osaka, år 1970.

Johannes Jaeger är evolutionär biolog, naturfilosof och scientific director på Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI; www.kli.ac.at) i Klosterneuberg, utanför Wien. KLI är ett forskningsinstitut för avancerade studier av komplexa biologiska system. Här finns en grupp fristående forskare som arbetar med konceptuella och teoretiska biologiska system. En viktig del av arbetet är att sammanföra forskare, konstnärer och filosofer för att skapa en multidisciplinär miljö där nya idéer och arbetssätt kan utvecklas för att lösa viktiga problem. KLI arrangerar också konstutställningar och olika kulturevent. Institutet finns i en byggnad som tidigare tillhörde ett kloster som då fungerade som vinkällare. Nyligen har den fått en tillbyggnad för forskningsverksamheten. Johannes Jaeger kommer att beskriva verksamheten men också gå in på hur arkitekturen är en viktig del av den kreativa akademiska miljö de vill skapa.

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator sedan hösten 2016. Verksamheten instiftades 2015 vid Stockholm Universitet och utvecklas nu till ett laboratorium där konsten står i centrum i möten med vetenskap och samhälle. Det tidigare Manne Siegbahn-laboratoriet byggs om till utställningslokaler som öppnar 2019. Redan nu drivs samtidskonstprojekt på universitetet, öppna för allmänheten samt de som studerar och arbetar på universitetet. Nästa projekt blir publikt med start september 2017.
Richard Julin kommer närmast från Magasin III i Stockholm där han varit biträdande museichef och chefsintendent. Han har varit curator för ett fyrtiotal utställningar sedan år 2000.

Charlie Gullström, PhD, arkitekt SAR/MSA, är universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan där hon forskar och undervisar. Hon leder den interdisciplinära forskargruppen KTH Smart Spaces: Architecture and Interactive Media. På KTH har hon lett flera forskningsinitiativ för att etablera en plattform för utbytet mellan konstnärliga praktiker, design och vetenskap. Hon är bland annat ansvarig arkitekt för KTH R1 Experimental Performance Space och var grundare och föreståndare för det interdisciplinära forskningscentret Vinnova Centre of Excellence for Sustainable Communications. Charlie Gullström är initiativtagare till att Dome of Visions uppfördes på KTH Campus.

Björn Norberg är curator på Dome of Visions och frilansande curator och skribent. Han har arbetat som curator sedan mitten av 1990-talet och framför allt i tvärdisciplinära projekt där konst, vetenskap och teknik möts. Mellan åren 2000 och 2005 arbetade han med ett spjutspetsprojekt inom digital-TV och konst, nonTVTVstation. Därefter arbetade han som curator för Mejan Labs, 2005-2010, och som projektledare på Bonniers Konsthall, 2010-2015. Han har curerat ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands, på institutioner som Kiasma, Museet For Samtidskunst i Roskilde och Tekniska Museet i Stockholm. Han tillträdde 2015 som curator vid Dome of Visions och har sedan dess utvecklat verksamheten som kretar kring samhällsfrågor, innovation, hållbaret och olika former av kultur.
Seminariet kommer att inleda utställningen Letters From the Sky som har vernissage samma dag på Dome of Visions och Reaktorhallen R1 på KTH. I utställningen visar vi fotografier från Ukichiro Nakayas forskning.


There are more and more examples of collaborations between the art scene and scientists. In Stockholm Dome of Visions opened in 2015 and at the moment Stockholm University is building up Accelerator that will open in 2019. These are two examples of an increasing interest and there are many more.
What does the relation between art and science look like? How can an academic venue for art and science work and what can it look like? Will art make better science? And will science make better art?

Speakers:
Marianne Hultman has been the artistic director of Oslo Kunstforening (OK) in Norway since 2007. OK presents a varied range of exhibitions that reflect current tendency’s in Norwegian and international contemporary art. OK collaborates with institutions in Norway as well as abroad. A number of the exhibitions Hultman has curated over the years have been traveling exhibitions. In 2012 Hultman curated the exhibition Hidden Landscape with Egyptian artists Moataz Nasr at Akershus Fortress in Oslo, that was OK’s first project for public space. Being the first art institution in Norway, founded in 1836, Oslo OK was an important contributor to building the countries national identity as well as promoting democratic values.

Hultman will make a presentation of Experiments in Art and Technology, established to develop collaborations between artists and engineers. E.A.T. was founded in 1967 by the engineers Billy Klüver and Fred Waldhauer and the artists Robert Rauschenberg and Robert Whitman, after organizing the first large scale performance festival 9 Evenings: Theatre and Engineering. Fujiko Nakaya, the daughter of Ukichiro Nakaya took part in 9 Evenings as well as E.A.T. large scale presentation at the Pepsi Pavilion at Expo70 in Osaka.

Johannes Jaeger is an evolutionary systems biologist and natural philosopher. He is also the scientific director of the Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI; www.kli.ac.at) in Klosterneuburg, just outside of Vienna. The KLI is an Institute for the Advanced Study of Natural Complex Systems. It hosts a small community of young independent research fellows that work on conceptual and theoretical problems in biology. Our specialty is to bring together scientists, artists, and philosophers of science in an inspiring multidisciplinary environment to develop new ways of thinking and approaches to important problems in the life sciences. We also run workshops and art events on our institute premises. These consist of a baroque winery building, originally owned by the monastery of Kremsmünster, extended by a modern annex where the fellows work, and a beautiful walled garden. Architecture plays an important role in our academic lives. Unlike most scientific buildings, which are designed as factories of knowledge production, the monastic architecture of the KLI provides a protected space in which to reflect, disconnect, and concentrate on big issues. It enables the informal and spontaneous interactions of our fellows which lie at the heart of our vision of a creative, supportive, and collaborative academic community. This vision provides an alternative to the industrial high-pressure environment that is governing academia these days, stifling innovation in favor of short-term incremental gains and transfer of knowledge to marketable applications.

Richard Julin is artistic director at Accelerator, Stockholm University, since the autumn of 2016. Together with the university he is at the moment developing a laboratory where the art has a central role in projects where art meet science and society. The former Manne Siegbahn-laboratory will be redesigned to host exhibitions and will open in 2019. Accelerator is already producing contemporary art projects open to the public on the university campus. The next public project is scheduled to September 2017.

Richard Julin previously worked at Magasin III in Stockholm where he was deputy director & chief curator. He has curated more than forty exhibitions since the year 2000.

Charlie Gullström, PhD, architect SAR/MSA is a University Lecturer at KTH Department of Architecture where she combines teaching with research and heads the interdisciplinary research group KTH Smart Spaces: Architecture and Interactive Media. At KTH she has led several research initiatives for the build-up of an ‘Art, Design & Science’ platform and was the founding Director of Vinnova Centre of Excellence for Sustainable Communications in 2006. She is Chief Architect of KTH R1 Experimental Performance Space and was the project initiator for the Dome of Visions.

Björn Norberg is curator at Dome of Visions and free-lance curator and writer. He has worked as a curator since the mid 1990’s and mainly worked in cross-disciplinary projects where art, science and technology meet. He did pioneering work with digital television and contemporary art in nonTVTVstation between 2000 and 2005, was curator at Mejan Labs 2005-2010 and project manager at Bonniers Konsthall 2010-2015. He has curated exhibitions at institutions in Sweden and abroad, such as Kiasma, Museum of Contemporary Art Roskilde and the National Museum of Science and Technology in Stockholm.

Detaljer

Datum

17 februari

Tid

13:00 - 16:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Valhallavägen 79

Stockholm