Forskning pågår

I Dome of Visions finns sex sensorer utplacerade på olika platser i byggnaden. De mäter temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka, lufttryck och koldioxid. På denna sida kan du följa mätvärdena från fyra av dem i realtid.

Mätningen utförs av tvärvetenskapliga KTH Smart Spaces, och är en del i forskargruppens arbete med att utforska smarta byggnader. Under den tid Dome of Visions står på KTH:s campus fungerar bygganden som en testbädd för lärare och studenter vid högskolan.

Följ mätningarna

Här kan du se hur värdena förändras på mätpunkterna i Dome of Visions. Du kan till exempel kolla temperaturen inför ditt besök.

Mer om mätpunkterna

Intervju med forskaren

Arkitekt Charlie Gullström, som forskar på hur virtuella rum kan förenas med fysiska platser och byggnader, berättar mer om mätningarna.

Läs hela intervjun

Mätpunkt 1

Yttertaket på den inre byggnaden:

Tid

Laddar…

Ljusstyrka

Laddar…

Fuktighet

Laddar…

Temperatur

Laddar…

Tryck(Pascal)

Laddar…

CO2

Laddar…

Mätpunkt 2

Kortsida vägg inre byggnaden:

Tid

Laddar…

Ljusstyrka

Laddar…

Fuktighet

Laddar…

Temperatur

Laddar…

Tryck(Pascal)

Laddar…

CO2

Laddar…

Mätpunkt 3

Yttre kortsida inre byggnaden:

Tid

Laddar…

Ljusstyrka

Laddar…

Fuktighet

Laddar…

Temperatur

Laddar…

Tryck(Pascal)

Laddar…

CO2

Laddar…

Mätpunkt 4

Taket i inre byggnaden:

Tid

Laddar…

Ljusstyrka

Laddar…

Fuktighet

Laddar…

Temperatur

Laddar…

Tryck(Pascal)

Laddar…

CO2

Laddar…

Vad betyder dessa värden?

Lufttryck – pascal

Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare upp till atmosfärens översta gräns. Ju högre upp i atmosfären desto lägre blir lufttrycket. 1000 hPa brukar anges som standardvärde för lufttrycket vid havsytans nivå.

Normalt lufttryck Stockholm:
1012,3 hPa.
Högsta värde Sverige:
1063,7 hPa.

CO2 – koldioxid

Koldioxidhalten i atmosfären mäts i ppm, vilket innebär miljondelar av atmosfärens innehåll. Det globala genomsnittet har nu nått över 400 ppm, medan den förindustriella koldioxidhalten var under 300 ppm. De största beståndsdelarna i vår luft är kväve och syre.

Luftfuktighet

Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften. Den kan anges antingen som absolut eller relativ luftfuktighet. Det mätvärde vi visar är relativ luftfuktighet.

Snitt Stockholm i juli:
80 % (utomhus).
Snitt Stockholm januari:
85-90 % (utomhus).

Ljusflöde – lumen

Ljusflödet är ett mätetal för ljuseffekt – det totala ljuset som sänds ut över en rymdvinkel. Det anges i lumen.

Dome of Visions nyhetsbrev