Intervju med forskaren

Som besökare kan man se sensorer utplacerade på olika håll i Dome of Visions. Men vad är det som de mäter och vad ska datan användas till?

Vi ställde några frågor till arkitekten Charlie Gullström, som leder den tvärvetenskapliga forskargruppen KTH Smart Spaces: Architecture and Interactive Media, och som forskar på hur virtuella rum kan förenas med fysiska platser och byggnader.

Hur fungerar mätningen i Dome of Visions?

Vi har sensorer uppsatta som mäter bland annat temperatur, rörelse, luftfuktighet och antal besökare. Ett syfte för NCC:s del var att se hur den speciella byggnaden hanterar temperaturväxlingar under året och skillnaden mellan det inre och yttre rummet, vad man kan lära sig av denna typ av passivuppvärmda hus. För vår del vill vi titta på hur man i realtid kan låta besökare som går in i ett hus ta del av mer information än man vanligtvis får. Dagens byggnader är ju egentligen vad man kallar ”smarta” för de mäter väldigt mycket – men dessa data kommer oftare förvaltare till gagn, än de som använder huset. Därför vill jag introducera uttrycket ”streetsmart buildings”, för det är ju också värdefullt att förmedla data till användarna.

Vad kan mätvärdena få för tillämpning?

Om man vet mer om när och var människor befinner sig i en byggnad kan man lära sig av det till exempel genom att inte värma alla utrymmen alla tider på dygnet. Man kan även få kunskap om effektiv användning av en byggnads olika rum. Det kan vi ta med oss och lära av när vi ritar nya hus. Den sortens data kan också användas för att skapa smarta tjänster, till exempel att jag som återkommande besökare får information i min mobil när jag kommer in i en specifik byggnad. Just för att jag har varit här förut, så kan det finnas information som är särskilt intressant för mig. I Dome of Visions skulle det kunna handla om kommande program eller vilka utrymmen som är lediga just nu. Augmented reality – förhöjd intelligens – kan alltså användas genom att till exempel möbler och annan inredning reagerar när just jag passerar.

Har ni gjort några överraskande upptäckter?

Vi har lärt oss att det är stora temperaturväxlingar i byggnaden och att även om innertaket i samlingsrummen visar en viss temperatur så känns det helt annorlunda närmare golvet. Vi ville också se hur mycket rumstemperatur som läcker ut från det inre, uppvärmda rummet till det yttre, eftersom principen för ett passivhus är att kärnan ska hålla värmen. Men jag tror att man hade behövt jobba mer med byggnadsmaterial som lagrar värme för att på allvar kunna jämföra med passivvärmda hus.

Vi har också kunnat koppla CO2 – referensvärdet till rörelsedetektorerna. Om någon bara går förbi så syns det inte mycket i mätningen men om flera personer har möte så märks det.

Hur används resultaten

På KTH har flera lärare använt Dome of Visions som testmiljö för studenter som fått olika slags uppgifter kopplade till energifrågor och ny visualiseringsteknik. Men det handlar inte om formellt vetenskapliga studier utan det är ett experimentellt användande.

Vi ser Dome of Visions som en slags testbädd som nu fortsätter på andra ställen, till exempel i KTH Live-in Lab där forskare mer strukturerat kommer att utföra tester. Vi har inbjudit KTH:s forskare att passa på att experimentera nu medan vi kan!

Kontakta Charlie Gullström

Dome of Visions nyhetsbrev