Programupplägg

Dela i sociala medier

Programupplägg

Curatorial statement

“Marken och jorden. Vår planet är än så länge grunden och förutsättningen för allt liv. Gravitationen håller oss längs marken även om vi börjat blicka ut i universum efter alternativ. Rena vatten och bördiga jordar är förutsättningen för fortsatt liv. Ibland känns det som om mänskligheten glömt bort det. Eller rationaliserat bort det i jakten på mineraler, energi, dyrbara träslag och en allt högre konsumtion.

Dome of Visions, Björn Norberg.

Björn Norberg.

Under temat Enriched by earth letar vi alternativen och rör oss horisontellt längs marken. Hur använder vi mark och land på ett hållbart sätt? Hur ser det ut under markytan? Går det att utvinna det som finns där på ett hållbart sätt? Eller bör det som finns under marken stanna under därnere? Och hur ser egentligen staden ut under ytan?”

Björn Norberg, Curator

Läs om de kommande temaperioderna i Dome of Visions.

Dome of Visions nyhetsbrev