Stadspodden

Dela i sociala medier

Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges främsta podcast om hållbar stadsutveckling och presenteras i samarbete med NCC. Här träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare för att dyka ner i ett tema inom hållbar stadsutveckling.

Stadspodden avsnitt 28:

Göteborg – framtidens stad

När Dome of Visions nu öppnar i Göteborg skapas en ny arena för diskussionen om framtidens stad och utvecklingen av hållbara städer. Stadspodden tar i detta avsnitt sin utgångspunkt i Göteborgs utmaningar när det gäller stadsutveckling, klimat/ miljö och att bygga en inkluderande stad. Vilka är utmaningarna? Kan samarbetet mellan stad-näringsliv-akademi i Dome of Visions bidra till lösningarna? Vad kan världen lära av Göteborg och vad kan Göteborg lära av världen? Möt oss i en diskussion med staden Göteborg och samarbetspartners Chalmers och NCC i Dome of Visions. Medverkande: Ulf Kamne, kommunalråd (MP) Göteborgs stad, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development och Michael Bergqvist, student och hållbarhetsambassadör på Chalmers. Dessutom medverkar Svante Wijk, projektledare för Dome of Visions hos NCC. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 27:

Platsutveckling Järva Krog

Stadspodden är äntligen tillbaka! I detta avsnitt gör vi en djupdykning i stadsutvecklingen i Järva Krog där NCC bygger nytt huvudkontor och en helt ny stadsdel med 2.000 bostäder och 11.000 arbetsplatser. I ett samtal inspelat på NCC:s projektkontor i Järva Krog pratar vi om platsens historia och potential, place branding, boulevardiseringen av gamla Enköpingsvägen och framtida tunnelbanedragningar. Katarina Wåhlin Alm, VD för NCC Property Development Sverige diskuterar projektet tillsammans med Solna stads kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (M) och stadsbyggnadsforskaren och VD:n för Spacescape Alexander Ståhle. Programledare är Per Ankersjö.

Vill du veta mer om NCC:s projekt Järva Krog? Gå in på www.ncc.se/jarvakrog

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 26:

Attraktiva arbetsplatser

I skuggan av bostadsdebatten finns ett stort behov av attraktiva arbetsplatser i städerna. Vad betyder arbetsplatsernas lokalisering för näringslivet och stadens tillväxt? Vad behöver städerna tänka på när det gäller att planera mark och förutsättningar för attraktiva arbetsplatser och funktionell stadslogistik? I panelen: Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development, Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. Programledare: Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 25:

Partnering. Hur, när och varför?

”En förbundskapten toppar inte laget genom att välja de spelarna med lägst pris”. I detta avsnitt pratar vi om partnering och hur beställare kan få ut mer värden i ett eller flera projekt. Vad innebär partnering och hur går det till när beställare och leverantör samarbetar i ett partneringprojekt? Vilka är samhällsnyttorna när byggbolag kommer in i tidigt skede och när beställaren får del av leverantörens spetskompetens? Hur utformar man en bra partneringavtal och vad ska man tänka på för att processen ska leda till innovationer, effektivisering och hög kvalitet? Det är bara några av frågorna som Stadspodens panel tar sig an i detta avsnitt. Medverkande: Stefan Munch, chef marknad och partnering hos NCC Building, Malin Österberg, managementkonsult hos Projektengagemang, Magnus Petersson, projektchef hos Nacka kommun samt Björn Sundin, tidigare kommunalråd (S) för samhällsbyggnad i Örebro kommun. Programledare är Per Ankersjö

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 24:

Staden och Domen – om betydelsen av tillfälliga byggnader/verksamheter i stadsmiljön.

Stadspoddens hem Dome of Visions monteras ner men finns kvar i och med Stadspodden fram tills den återuppstår nästa år. Vi har bjudit in filmregissören Måns Herngren, trafikborgarrådet Daniel Helldén, Fastighetsägarnas Helena Olsson, hållbarhetsprofessor Göran Finnveden, City i Samverkans Per Eriksson, streetfood- och gatumarknadsprofilen Fredrik Lindstål och NCC:s egen Madeleine Nobs att diskutera hur Domen och andra tillfälliga verksamheter påverkar stadens attraktivitet. Vilka exempel finns? Kommer trenden att fortsätta? Har det även betydelse för demokratin? Välkommen att lyssna när vi spanar in i den framtida stadsutvecklingen i detta avsnitt!

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 23:

Staden och HBTQ-perspektivet

Forskningen och erfarenheterna när det gäller HBTQ-perspektivet i stadsplaneringen är begränsad och debatten har hittills varit sparsmakad. Hur ska staden planeras för både tolerans, trygghet men också spänning? Vad är ett tryggt rum och hur kan ett sådant skapas i stadsmiljön. När vi bygger ”stad” – är det en maskulin norm vi då utgår ifrån? Hör Jan Hietala, konstnär och disputerad i arkitektur samt verksam vid ResArch, Jerry Carlsson, filmregissör som bl a arbetar med ett projekt om HBTQ-ungdomar och Teresa Lindholm, hållbarhetsspecialist hos White Arkitekter. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 22:

Jämställdhet i byggbranschen

Stadspodden tar sig an frågan om jämställdhetsutmaningen i byggbranschen. Hur är bilden av branschen, hur river vi murarna och hur har andra branscher som Polisen tagit sig an uppgiften? Medverkande: Carin Götblad, polischef Region Mitt, Cathis Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC samt Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och VD för AddGender. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 21:

Staden och hälsan

Denna gång sänder Stadspodden direkt från NCC:s tält i målområdet på cykeltävlingen Velothon. Vi pratar om sambandet mellan aktiv mobilitet som gång/cykel och folkhälsa. Hur vi får bättre livskvalitet och presterar bättre när vi t ex cyklar till jobbet. Och hur planerar vi städerna för närhet och ett aktivt liv i rörelse? Gäster: Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad, Claude Marcus, professor på Karolinska och Linda Kummel, cykelplaneringsexpert. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 20:

Staden och fattigdomen

År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning bo i städer. Många städer i världen växer genom slumområden och kåkstäder. Hur kan städer bli hållbara när stora delar av befolkningen saknar vatten? Vad driver människor till att bosätta sig i kåkstäderna? Kommer vi få se mer sådana bosättningar i Sverige i framtiden? I detta avsnitt som spelades in under Stockholm World Water Week 2017 deltar Unicef-experten Jamal Shah i en specialintervju. Fredrik Segerfeldt, debattör och författare till boken ”Vatten till Salu”, Thomas Melin, senior programme officer hos SIDA och David Nilsson, centrumföreståndare för KTH Water Center diskuterar hur den yttersta fattigdomen i de växande städerna kan hanteras och vilka lärdomar vi bör dra i Sverige inför framtiden.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden EXTRA:

Stadspodden från Almedalen, del 2

Digitalisering blev årets heta potatis i Almedalen för stadsutvecklare. Här fördjupar vi oss i ämnet på plats i NCC:s Dome of Visions i Visby den 4 juli. Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure, Magnus Alfredsson, NCC Infrastructure och Lars Mårtensson från Volvo Lastvagnar pratar om hur digitaliseringen påverkar den framtida byggarbetsplatsen, hållbarheten och människans roll. Dessutom besvarar de frågan om hur digitaliseringen kan ge oss mer infrastruktur för pengarna. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://soundcloud.com/user-576913/extra-fran-almedalen-2017-del-2-digitalisering?in=user-576913/sets/stadspodden

Stadspodden EXTRA:

Stadspodden från Almedalen, del 1

Stadspodden summerar Almedalsveckan 2017 utifrån ett samhällsbyggarperspektiv. Vilka var snackisarna och trenderna? Vad ska vi tänka på inför nästa år? Medverkande: Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure, Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, Mattias Goldmann, VD för FORES och 2030-sekretariatet samt Per Eriksson, VD för City i Samverkan.

Här kan du lyssna: https://soundcloud.com/user-576913/extra-fran-almedalsveckan-2017-del-1

Stadspodden avsnitt 19:

Staden och barnen

Om en stad är bra för barn, är den då bra för alla? Ett av de mest spännande områdena inom hållbar stadsutveckling just nu är barnperspektivet – hur och varför vi ska låta barnen vara delaktiga i byggandet av städer och stadsdelar. Allt fler kommuner, fastighetsutvecklare och byggherrar intresserar sig för ämnet så vi samlade fyra experter i studion i Dome of Visions: Christina Heilborn, programchef på Unicef, Teresa Lindholm, etnolog och specialist inom social hållbarhet hos White Arkitekter, Lisa Klingwall, översiktsplanerare/ landskapsarkitekt med fokus på barnrättsperspektivet inom stadsplanering på Stockholms stads stadsbyggnadskontor och Christina Lindbäck, hållbarhetschef hos NCC. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 18:

Inclusive City – staden, klyftorna, bostadsbristen och delaktigheten

NCC har släppt sin årliga jätteundersökning om de fyra nordiska huvudstäderna, ”The Inclusive City”. De sociala klyftorna ökar, ungas framtidstro är låg och bostadsbristen är en större källa till oro än både kriminalitet och invandring. Samtidigt ser vi en stor vilja till delaktighet och att många anser att de boende har större ansvar för ett områdes utveckling än exempelvis kommunala tjänstemän. På plats i Dome of Visions för att diskutera resultaten och samhällsutmaningarna finns Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare (M) i Stockholms stadshus, Peter Wågström, koncernchef för NCC och Johanna Good, landskapsarkitekt och hållbarhetsexpert hos Landskapslaget. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 17:

Staden och hamnen

Städernas hamnområden har blivit heta exploateringsområden för både bostäder och arbetsplatser. Hur klarar sig sjöfarten med både godstrafik och kryssningsturism när hamnarna krymper? Hur påverkar bullerlagstiftningen samexistensen mellan bostäder och hamn? Städernas kajer är också attraktiva lägen för urbana flanörer – hur kan vi utveckla städernas kajer så att de blir trygga och tillgängliga samtidigt som sjöfarten finns kvar? I detta avsnitt hör du Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar, Eleonora Hansi, informationschef för Viking Line samt Charlotta Holm Hildebrand, branschchef hos Sveriges Arkitekter. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 16:

Förtätningen av staden – hur hanterar vi utmaningarna?

Förtätning har blivit den dominerande strategin för hur svenska städer ska växa. Men vilka utmaningar finns när vi förtätar och vilka är svaren på dessa utmaningar? I detta avsnitt diskuterar vi kvartersstad vs hus i park, nimbyism, barnperspektiv, parker och biologisk mångfald, social hållbarhet och mycket mer med Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd (S), Cecilia Obermüller, gruppledare (MP) i stadsbyggnadsnämnden och Erik Slottner, gruppledare (KD) i kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 15:

Cykeln – infrastrukturbehovet och trafiksäkerheten

Våren år här och cykeldebatten med den! I detta avsnitt pratar vi om all cykelinfrastruktur som behövs och vad den kostar – behöver kommunerna se över sin upphandling för att få ”mer cykelbana för pengarna”? En ny trafiksäkerhetsorganisation med mindre bilfokus lanseras och vi ger oss i kast med den infekterade cykelhjälmsdebatten. Varför blir vi så provocerade av cykelhjälmens vara/ inte vara? Vi startar årets cykeldebatt med Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, Karin Ernlund, gruppledare för C i Stockholms stadshus och Björn Sax Kaijser, regional cykelsamordnare för Stockholms län. Programledare är som vanligt Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Märta Stenevi, kommunalråd för stadsbyggnadsfrågor i Malmö stad

I detta extra avsnitt av Stadspodden möter vi Märta Stenevi som är kommunalråd (MP) för stadsbyggnadsfrågor och service i Malmö stad. Vi pratar om Malmös stadsbyggnadsstrategi, Culture Casbah, skyskrapor, översvämningar och social bostadspolitik. Märta berättar också vad hon förväntar sig av samhällsbyggare som vill komma in på Malmömarknaden. Bland mycket annat. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 14:

Stadsgrönska och ekosystemtjänster i staden

Landskapsarkitekterna är städernas nya rockstjärnor. Varför är det viktigt med stadsgrönska? Vad händer med parkerna när städer förtätas? Vilka miljöproblem kan ekosystemtjänsterna fixa? Hör mer i detta avsnitt där vi samtalar med följande gäster: Christina Wikberger, projektledare för CO CITY, projektet som bl a jobbar med Norra Djurgårdsstaden och grönytefaktorn mm. Karolina Lisslö, numera generalsekreterare för Mattecentrum men tidigare bl a grundare av Bee Urban som satt bikupor på taken i Stockholm och flera andra städer runt om i världen. Åsa Keane, VD för arkitektfirman Landskapslaget, som är specialiserade på ”allt mellan husen”, bl a landskapsarkitektur. Programledare: Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions produceras av A Beautiful Soup och presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Dale Bracewell, trafikdirektör i Vancouver

Redan 2016 nådde staden Vancouver sitt mål för 2020 om att hälften av alla resor skulle ske utan bil. Dale Bracewell, Manager for Transport Planning, är en av personerna bakom att Vancouver ofta lyfts fram som en succé bland städer som planerar för hållbara transporter och framtidens mobilitet. Här medverkar han i Stadspodden tillsammans med Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister i Sverige. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden produceras av A Beautiful Soup och presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 13:

Cirkulär ekonomi – hållbarhet i den urbana livsstilen

Städerna står på många sätt för lösningarna i klimatutmaningen genom smarta transporter, energisystem och människor som lever tätt. Men många forskare pekar också ut den urbana livsstilen som ett klimatproblem eftersom städernas tillväxt skapar en stor konsumtion. Kan cirkulär ekonomi vara lösningen på detta dilemma? Det reder vi ut i senaste avsnittet av stadspodden tillsammans med en panel med experter från såväl modebranschen som byggbranschen: Ingela Wickman Bois, Rådgivare inom cirkulär ekonomi vid bl a Nätverket Hållbart Näringsliv, Anders Torell, Head of Business Transformation and digitalization vid NCC Industry Nordic (ansvarig för bl a delningsappen Loop Rocks), Pauline Ström Gunnér, Head of sustainable business hos Swedish Fashion Council och Henrik Fräsén, en av grundarna till delningsappen Hygglo.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 12:

Höga hus och staden – vad är problemet?

Få saker engagerar och provocerar i stadsbyggnadsdebatten som höga hus och skyskrapor. Varför? Och hur kommer det sig att så få byggs trots att opinionen svängt till höghusens fördel? Vi går igenom argumenten inom arkitekturen, juridiken och politiken. Och spanar framåt. Med Rahel Belatchew, arkitekt, Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen och Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) i Stockholm. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC och spelas in i Dome of Visions.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Om stadsutveckling i Göteborg

Stadspoddens Per Ankersjö träffar Ulf Kamne (MP) som är kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborgs stad. Hör om markanvisningar med hyrestak, omvandling av motorleder till boulevarder och de stora projekten vid älven. Vi ställer som vanligt frågan om vad Göteborg förväntar sig av samhällsbyggare som vill engagera sig i staden. Missa inte chansen till en unik insikt i stadsbyggnadspolitiken i Sveriges näst största stad! Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 11:

Vattnet – hot och möjlighet i den växande staden

Klimatförändringarna är redan här. Det blir allt blötare för varje år. I detta avsnitt av Stadspodden tar vi upp städernas jätteutmaning med att klimatanpassa nya och befintliga byggnader och infrastruktur. Hur vänder vi utmaningen till en möjlighet att bygga bättre städer med attraktivare stadsmiljö? Hör samtalet med Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI, Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Lena Furuhovde, marknadschef på NCC Infraservices. Dessutom medverkar Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP). Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Om Stockholms nya översiktsplan

I det senaste avsnittet av Stadspodden hör du Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, om framtagandet av stadens nya översiktsplan och andra viktiga stadsbyggnadsutmaningar. Niklas berättar om förankringsarbetet med medborgardialoger och vilka fokusområden staden kommer att ha i nya översiktsplanen. Dessutom frågar vi förstås vad han och staden förväntar sig av en samhällsbyggare. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras av A Beautiful Soup och NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 10:

Digitaliseringen av staden och byggandet

Många pratar om digitaliseringen av byggande, byggprocessen och städerna – men vad menas egentligen? Vi tar reda på vilka samhällsutmaningar som digitaliseringen kan vara svaret på och spanar framåt för att se hur byggandet kan bli bättre förankrat, snabbare och mer miljövänligt av digitaliseringen. Medverkar gör Jan Byfors, CTO för NCC, Staffan Ingvarsson, VD för STOKAB (Stockholms fibernät mm) och Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Nytt tema i Stadspodden avsnitt 9:

Stadsbyggnadsmäktiga

Nu träffar Stadspodden beslutsfattarna som styr samhällsbyggnadsfrågorna. Först ut är Björn Sundin (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för samhällsbyggnad. Lyssna på vad han har att säga om markanvisningar för överkomliga hyror, trängselskatter, rosa gator mm. Hör också hans råd till samhällsbyggare som vill in i Örebro.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden special:

Inclusive City Academy

Detta specialavsnitt handlar de två stekheta ämnena social hållbarhet och employer branding. Vi bevakar när studenter tävlar i att skapa medborgardialoger i Fittja, Botkyrka och vi pratar om hållbara renoveringar. Medverkande är bl a: Madeleine Nobs, NCC och Klas Ruin, arkitekt och grundare, Spridd. Programledare är Per Ankersjö. Presenteras i samarbete med NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 8:

Byggandet och miljödebatten – vad hände?

I bokrisens spår har miljöfrågorna hamnat lite i skymundan i den politiska byggnadsdebatten. Därför tar vi i detta avsnitt av Stadspodden reda på vad som händer inom byggandet när det gäller miljön. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier och Gunnar Söderholm, miljödirektör hos Stockholms stad samtalar om klimatutsläpp och kemikalier i byggandet. Krav och incitament. Plus en hel del framtidsspaning.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Om trängselskatter och förarlösa bilar

I detta extra avsnitt möter vi Jonas Eliasson som för ett halvår sedan tog steget från att vara professor i transportsystemanalys till att även bli trafikdirektör i Stockholms stad. Vi pratar om trängselskatter, cykel, förarlösa bilar och vad man som samhällsbyggare ska tänka på för att vara en bra partner till staden. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden Special:

Om att finansiera cykelinfrastruktur

Den 25 oktober 2016 arrangerade NCC ett seminarium i Dome of Visions under rubriken ”Hur ska den nya cykelinfrastrukturen finansieras?”. Detta är ett specialavsnitt av Stadspodden med ett referat från seminariet. Talare var i tur och ordning Pelle Envall, doktor trafikplanering och VD för Trafikutredningsbyrån, Lorentz Tovatt, politiskt sakkunnig hos miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd Sthlms läns landsting och Lena Furuhovde, marknadschef på NCC Infra Services. Moderator var Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://soundcloud.com/user-576913/referat-fran-nccs-cykelseminarium-25-oktober

Stadspodden avsnitt 7:

Hållbara Renoveringar i Miljonprogramsområdena

En av de stora samhällsutmaningarna just nu är behovet av upprustning och renovering av alla de bostäder som byggdes under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen. Hur kan utmaningen vändas till en möjlighet? Vad kan göras för att öka attraktiviteten i dessa områden och hur görs det utan att det blir för dyrt för dem som bor där? Lyssna på ett spännande och initierat samtal om hållbarhet, hyror, arkitektur och miljonprogramsområdenas upprättelse med Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms stad, Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare hos Skönhetsrådet samt Madeleine Nobs, arkitekt och affärsutvecklare Hållbara Affärer hos NCC Building. Programledare är Per Ankersjö.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 6:

Städernas framtida mobilitet

Många pratar om hur de självkörande fordonen kommer att prägla mobiliteten i städerna i framtiden. Är det så? Vi reder ut vad som händer inom området. Privatbilismen är på väg ut ur staden medan kollektivtrafik och cykel är på väg in. Hemkörningstjänsterna ökar. Hur behöver staden byggas för att svara upp mot de nya behoven? Hur påverkar digitaliseringen flödena genom exempelvis smarta vägar? Och hur kommer kollektivtrafiken att utvecklas de närmaste 20 åren? Lyssna på ett spännande samtal om framtidens mobilitet med Stockholms läns trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), Reforminstitutets chef Stefan Fölster och KTH-forskaren i tjänstedesign mm Mia Hesselgren.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 5:

Gröna städer – den globala klimatrevolutionen?

Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges främsta podcast om hållbar stadsutveckling. I detta avsnitt möter du Maria Rankka, VD för Handelskammaren och Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute i ett samtal om städers arbete med klimatpolitik och tillväxt. Är borgmästarna de nya premiärministrarna? Mycket tyder på det när städerna tar täten i klimatarbetet och lämnar nationalstaterna långt bakom sig. I avsnittet hör du dessutom Mattias Goldmann, VD för FORES, Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms län samt Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad. Programledare är Per Ankersjö. Sponsor är NCC.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Klarspråk om svensk miljöpolitik

I detta avsnitt möter vi Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan FORES och 2030-sekretariatet. Mattias har av branschtidningen Aktuell Hållbarhet rankats som ”mäktigast i hållbarhetssverige 2016” och han är en tung röst i miljödebatten, inte minst när det gäller klimatpolitiken och omställningen till fossiloberoende fordonsflotta. I detta avsnitt talar han klarspråk om svensk miljöpolitik, kritiserar delningsekonomins aktörer för bristande social hållbarhet och delar med sig av ett scoop. Avsnittet är en del i miniserien ”Miljöns makthavare”.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Hur ska bostadskrisen lösas?

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Gustav Hemming (C) som är landstingsråd för miljö, regionplanering och skärgårdsfrågor i Stockholms län. Eftersom Hemming är ansvarig för framtagande av regionala utvecklingsplanen (RUFS) som samordnar bostadsplaneringen för Stockholms län handlar en del av samtalet om bostadskrisen och hur Stockholmsregionen ska kunna utvecklas hållbart när så mycket behöver byggas. Vi pratar också en hel del om cykelfrågor och bilar. Och lite om kärnkraft och engagemang också.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Vem ska betala för klimatanpassningen?

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) om huvudstadens miljö, stadsutveckling och bostadsutmaningen. Hur ska skärpta miljökrav samsas med ökat bostadsbyggande och vem ska betala för klimatanpassningen? Hör mer i detta spännande avsnitt av Stadspodden!

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

EXTRA-avsnitt av Stadspodden:

Hur kan Brexit påverka EU:s miljöpolitik?

I detta extrainsatta avsnitt hör du Sveriges nya miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog i hennes första stora intervju om hållbar stadsutveckling. Bland annat berättar hon om sin syn på de nyligen lanserade förslagen i bostadspolitiken. Du får också höra om hur Brexit kan påverka EU:s miljöpolitik och hur miljöminister Skog tänker arbeta för att städer lättare ska kunna gå före på miljöområdet.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 4:

Nytt avsnitt av Stadspodden med unika insikter om sociala hållbarhetsprojekt

Politiken efterlyser social hållbarhet. Bygg- och fastighetsbranschen svarar upp genom att pröva olika modeller för medborgardialoger, förankring och förtätning.

I det nya avsnittet av Stadspodden från Dome of Visions ges unik insikt i vad som efterfrågas av politiken. Stockholms finansborgarråd uppmanar via Stadspodden branschen att komma till staden med sina idéer och förslag. Dessutom ett samtal med arkitekten Ola Andersson, NCC-koncernens hållbarhetschef Christina Lindbäck och skådespelaren och ståuppkomikern Thomas Oredsson som under de senaste åren arbetat med ett socialt hållbarhetsprojekt i Vårby gård.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden nytt EXTRA-avsnitt:

Stadsbyggande med Karin Wanngård – EXTRA-avsnitt av Stadspodden!

Som finansborgarråd i Stockholms stad är hon är Sveriges mäktigaste kommunpolitiker med stor budget, stort ansvar och en ständigt växande befolkning. Stadspodden från Dome of Visions har mött Karin Wanngård i ett samtal om social hållbarhet, bostadsbyggande och vad nya bostadsministern behöver uträtta.

Detta är ett extra avsnitt med en längre intervju, inför nästa ordinarie avsnitt som kommer att handla om sociala hållbarhetsprojekt i städer.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden EXTRA-avsnitt:

Popup-parker med Måns Herngren – EXTRA-avsnitt av Stadspodden

Popup-parker har blivit hett. Den senaste i Stockholm ligger på Humlegårdsgatan. I det här bonusavsnittet av Stadspodden från Dome of Visions hör du om hur Stockholms stad på ett unikt sätt samarbetar med en privat fastighetsägare för att göra en del av staden mer attraktiv. Kan det hända på fler ställen?

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 3:

Social housing ett av svaren på Stockholms sociala utmaningar – nytt avsnitt av Stadspodden ute nu!

Hur ser invånarna i de nordiska huvudstäderna på sin stad? 6 av 10 är oroade över klyftorna som finns i Stockholm. Undersökningen visar också att drygt en tredjedel tror att det kommer att finnas fler hemlösa i den egna stadsdelen i framtiden. Många tycker också att det är dyrt att bo i Stockholm och tror att de själva inte kommer att kunna bo kvar i sin stadsdel i framtiden.

För att diskutera undersökningen bjöd Stadspodden in Per Schlingmann, föreläsare och rådgivare och Viktoria Walldin, socialantropolog från White Arkitekter att tillsammans med NCC:s koncernchef Peter Wågström samtala om de sociala utmaningarna i Stockholm och andra svenska städer. Samtalet leds av Per Ankersjö, tidigare borgarråd i Stockholms stad tillika programledare för Stadspodden från Dome of Visions.

I samtalet diskuteras bland annat social housing som en av lösningarna som borde prövas för att minska klyftorna i staden. Peter Wågström lyfter fram det finska exemplet med lägenheter destinerade till mindre bemedlade som sprängs in i nyproduktionen även i attraktiva områden.

Här kan du lyssna: https://itunes.apple.com/se/podcast/stadspodden/id1104307808?l=en

Stadspodden avsnitt 2:

Hur förändras städerna av den ökade cyklingen?

Nu kommer nästa avsnitt som handlar cykling. Vad behöver politiken göra för att möta från allt fler cyklister? Och hur kommer det sig att det blir så många konflikter i trafiken i våra städer? Tony Grimaldi, VD och koncernchef för Cycleurope som tillverkar Monark, Crescent och många andra cykelmärken berättar exklusivt om nya cykeltrender i Europa, hur han ser på cykelpolitiken och vilka städer i världen som är förebilder. Inbjudna gäster är också Lina E Johansson som är journalist från bl a P1 och medförfattare till nya boken ”Cykla!”, Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet samt Stella Fare, tidigare Stockholmspolitiker som drev igenom satsningar på cykelbanor i Stockholm redan på 90-talet. I inslaget ”Tre snabba” hör vi Stella Fares tre spaningar om trender och fenomen i städer framöver. Hon passar också på att leverera en riktig överraskning!

Stadspodden avsnitt 1:

Vad händer när stadsborna blir sina egna stadsplanerare och börjar bygga om både parker och gator?

Svaret får du i podcasten Stadspodden från Dome of Visions. I första avsnittet av Stadspodden möter vi filmregissören Måns Herngren som byggde en popup-park på Södermalm förra året.