Att hitta saker som förenar och att i grunden ha en optimistisk människosyn

Bild på Anders Danielsson, sittandes på en stol med en bokhylla i bakgrunden.

Foto: Francis Löfvenholm

I veckan har vi lyssnat på och samtalat med Anders Danielsson i Dome of Visions. Västra Götalands nya landshövding sedan drygt ett år tillbaka. Med bakgrund från bland annat Migrationsverket, Säkerhetspolisen och Rädda Barnen har han en bred förståelse för såväl utmaningar som resonemang.

Med den imponerande erfarenhetsbank som Anders besitter är han van vid att ta reda på saker och är än viktigare genuint intresserad. Så bygger han broar även i sin nuvarande tjänst. Som är mer än ett jobb, det är en livsstil på många sätt och ett kall att göra världen lite bättre utifrån det egna perspektivet. Att gräva där man står.

En landshövding är förenklat beskrivet, chef för en länsstyrelse, en myndighet med ett regionalt ansvar. Ambassadör för Sveriges regering, lite som ett regionalt regeringskansli. Rollen präglas av samverkan, diplomati och förhandling för att samordna mot de nationella målen. Bland demokratier i Europa sticker vi i Sverige ut som land ut med starkt decentraliserade och i hög grad självstyrande kommuner. Det Anders Danielsson har fokuserat på under sitt första år är att skapa förståelse mellan kommun och länsstyrelse. Genom att jobba på tidiga dialoger finns en ambition att sudda ut byråkratin. Självklart står miljö och hållbarhet högt på agendan. Och det finns en uppsjö fantastiska initiativ i Västra Götaland såsom Klimat 2030. Dessa bör samlas ihop för att samverka för en hållbar utveckling för regionen men också för en effektiv sådan. Hållbarheten är ju även ekonomiskt villkorad.

Visst är det en utmaning att hantera de långsiktiga frågorna. De 17 globala hållbarhetsmålen ser Anders Danielsson som en helhet. De hänger ihop och är egentligen inte delningsbara menar han. Västra Götaland är ett litet län i ett globalt sammanhang och vi kanske inte kan påverka lika mycket som vi skulle vilja. Men ett föredöme det kan vi bli. Något aktiveras i den enskilda när man sätter upp sådana mål. Anders drar sig till minnes när han i sin tidigare tjänst verkade för att få ner trafikdödligheten. Sedan dess har vi fått en ökad befolkning men räknar per 100 000 invånare har Sverige väldigt låga olyckstal. Alla börjar tänka utifrån sitt perspektiv. Ambulans, sjukvård, polis och så rullar det på. Det är attitydförändringen som ska till och allt börjar med en förståelse och respekt för varandras utmaningar. Med engagemang följer resultat. Sveriges framgångsfaktor är att samverka. Det är vi väldigt duktiga på eftersom vi som land inte kan leva i stuprör. Vi är för små. Så ser det inte ut i många andra delar av världen.

Många frågor behöver hanteras på olika nivåer och så länge vi inte är överens om problembeskrivningen är det svårt att ta framsteg. Men den egna förmågan och att världen går mot det bättre, det är Anders Danielsson övertygad om. Och i grund och botten är det ett stort förtroende för och en positiv syn på människan som utgör drivkraften och ger energi.

//Veronica Hansen, kommunikatör Dome of Visions