Blogg i bilder på månadens profil, kulturchefen Katti Hoflin

Deltog du på månadens profil i förra veckan har du säkert inspirerats av Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin. Oavsett vilket kan du här ta del av mötet i bildform. Vi gästades av Lina Alsterslund på Alternativa Berättelser.

Välkommen Lina till bloggen – här bjuder vi på Linas fina bilder:

 


 
// Gästritare Lina Alsterlund, Alternativa Berättelser