Bra skolor bygger på samlad kunskap

 

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Detta och mycket mer diskuterades i förra veckan då NCC bjöd in till ett seminarie om framtidens skola i Dome of Visions.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en stor och viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas så det knakar och göras rätt från grunden.
NCC är övertygade om att de bästa skolorna byggs genom grupparbete, då kan man lära av varandra och skapa byggnader som möter skolans utmaningar och behov. Förra veckan bjöds därför ett 30-tal personer från kommuner, skola, arkitekter in till Dome of Vision för att bokstavligen tänka utanför boxen och ta morgondagens läromiljöer till en ny nivå.

Ämnen som diskuterades var exempelvis hur skollokalernas nyttjandegraden kan ökas, hur skolträdgårdar istället för skolgårdar kan stimulera eleverna till rörelse på rasterna samt hur man på olika sätt kan arbeta med att skapa en trygg miljö i skolan. Det gemensamma målet som alla kunde enas kring var att morgondagens skolor ska kännas som ett andra hem där tillit och medskapande är självklara element i miljön och undervisningen. Genom att sitta ner tillsammans och prata om morgondagens utmaningar, nyttjar vi branschöverskridande kunskaper och bidrar till ökat samhällsvärde, elevers lärande och skolpersonalens trivsel.

Vill du veta mer eller anmäla dig för fler framtida event? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller håll utkik i vår kalender.

Globala mål kopplade till detta evenemang:

4 God utbildning för alla
16 Fredliga och inkulderande samhällen