Om byggbranschens påverkan på samhället är enorm finns stora möjligheter att göra skillnad på klimatet

Fem personer syns framför en projektorbild under ett seminarium i Dome of Visions.

Att bygg- och fastighetssektorn har en stor påverkan på klimatet är allmänt känt. Men vet du hur stor? Den står för över 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, över 30% av Sveriges avfallsmängd och ungefär för 50% globalt.

Förra året möttes Bygg- och anläggningssektorns aktörer upp bakom en gemensam färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Hur har det gått sedan dess och vad behöver vi göra för att möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige?
För ett par veckor sedan samlades leverantörer, fastighetsägare, entreprenörer, forskare och specialister för att prata och lära mer i Dome of Visions. Och det bubblade i Domen. För oss på NCC värmer det lite extra i bygghjärtat när vi ser att besökare från olika bakgrunder inom samhällsbyggnad sammansluter för att hitta branschöverskridande vägar framåt i ett mer klimatneutralt byggande.

Vi som står bakom färdplanen har kommit överens om att vi ska halvera våra CO2 utsläpp till 2030 och år 2045 ska vi vara klimatneutrala. Här är resurseffektivitet avgörande, återbruk och cirkularitet är centrala beståndsdelar.

Ett av många spännande samarbeten är med Chalmers Fastigheter som har målet att hållbarheten ska synas tydligt även i fastigheterna. Återbruk har länge varit högt uppe på agendan, och gränsen för hur långt man kan gå har hela tiden pushats framåt. Det finns en wishlist på produkter att återbruka och ett öppet sinne för fler förslag. En annan intressant aktör är Circular house/GXN som har tagit fram 15 principer för cirkularitet. Ett 60-tal lägenheter ska byggas enligt principerna och ett testprojekt i mindre skala är redan uppfört. Med ett stort nätverk bakom initiativet tog det ett år att få ihop, med hela värdekedjan representerad. Som du hör finns både initiativ och handlingar i rätt riktning. Från gräsrotsnivå till politiska incitament, som vi jobbar mot ska bli ännu fler.

Även Dome of Visions är exempel på återbruk och cirkularitet som är väldigt viktigt för NCC. Det var så hela byggnaden kom till.

Tack alla ni som deltog och håll utkik här i vår kalender för ännu fler intressanta dialoger för ett bättre och mer hållbart samhälle!

Åsa,
Hållbarhetsspecialist NCC