En handelskammare i medvind

handelskammaren

 

Västsvenska Handelskammaren (VHK) grundades i Göteborg redan år 1661, då som Göteborgs köp- och handelsgille. Samma principer gäller i dag som då – att främja och företräda näringslivet i Västra Götalands län samt Kungsbacka och Varberg i Hallands län.

Pernilla Warberg, Dome of Visions programsamordnare och moderator, intervjuade förra veckan Västsvenska Handelskammarens VD, Johan Trouvé.

Trouvé får först sammanfatta VHK:s senaste tio år. Han berättar att Västsverige och VHK har utvecklats enormt, att organisationen har vuxit och aldrig tidigare haft så många medlemsföretag. VHK kommer troligen att passera 3 000 medlemsföretag under de kommande veckorna vilket innebär att det är den största av Sveriges elva handelskammare.

En av de mest aktuella frågorna utifrån västsvenskt näringsliv är bland annat bristen på kompetens. Fem av tio företagsledare anser att det största hindret för fortsatt tillväxt är just ”problemet att hitta rätta kompetens”. För att locka människor med rätt kompetens och få dem att stanna och trivas i Göteborgsregionen har VHK dragit igång projektet Move to Gothenburg. Det är en plattform för att marknadsföra Göteborg som arbetsplats mot övriga världen. Där beskrivs bland annat hur du kan bo, lokal politik, hur staden utvecklas, vilka kulturevenemang du kan besöka och hur det är att gå i skolan här.

Eftersom det är brist på primärt tekniskt kunniga personer jobbar VHK även för att få fler utbildningsplatser på exempelvis Chalmers. Johan Trouvé lyfter frågan om hur vi kommer att lära oss i framtiden. Det kanske inte kommer se ut som det gör i dag – att vi studerar i fem år och jobbar i 45 år. Med den teknikutvecklingen som sker är det möjligt att vi måste utbilda oss efterhand på ett mer organiserat sätt i stället för under en enskild period av livet.

Handelskammaren gör även ett stort arbete för Västsveriges infrastruktur. Framför allt satsar de nu på att få till högeffektiva pendeltåg. Det är väldigt viktigt för västsvenskt näringsliv eftersom bristen på kompetens gör att upptagningsområdet måste utökas. Till exempel skulle Jönköping kunna hamna i samma arbetsmarknad som Göteborg. En bättre tåginfrastruktur skulle rita om kartan helt eftersom Borås och Jönköping tillsammans är större än Uppsala. Förhoppningen är att bygget av just detta ska gå igång år 2026, med en byggtid på cirka tio år.

Pernilla Warberg, låter Johan Trouvé dra ett kort ur kortleken med FN:s globala mål. Trouvé drar kortet ”Ingen hunger” (mål #2). Vad går det att säga om det utifrån ett västsvenskt näringslivsperspektiv? Jo, att mycket spännande är på gång i regionen som kan få globala positiva effekter på just denna fråga, till exempel att den maritima sektorn utvecklar nya metoder att framställa mat från havsnäringen. Från havet finns mycket kvar att hämta för framtidens matförsörjning, ett spännande forskningsområde där svenska och flera västsvenska företag ligger i framkant.

Slutligen säger Johan att det ser ljust ut för vår region. Västsverige är den starkast växande regionen i Sverige. En fantastisk region och tillsammans gör vi Västsverige ännu starkare.