Hur bidrar ett kulturreservat och ett 1700-tals slott till hållbar tillväxt?

Montage med två bilder till Pernilla Warberg introducerar Anki Sande, föreläsaren.

Förra veckan gästades Dome of Visions av Gunnebo Slott och Trädgårdars nytillträdda VD, Anki Sande. Hur bidrar ett kulturreservat och ett 1700-tals slott till hållbar tillväxt egentligen?

Gunnebo Slott arbetar mycket med att göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien. Med över 400 000 årliga besökare är det ett av regionens fem största besöksmål. Med hjälp av originalritningar har både sådant som försvunnit återskapats, men även det som planerades på 1700-talet och aldrig har realiserats. Restaureringsprojektet innebär alltså även utbildning och att dagens hantverkare lär sig äldre byggmetoder.

Gunnebo har flera fokusfokusområden. En av de viktigaste är att slottet och trädgårdarna ska upplevas som en plats som erbjuder trivsel, trygghet, hållbarhet och tradition. Gunnebo är ett internationellt besöksmål som är arena för samhällsfrågor, kultur, hälsa, tillväxt, miljö och klimat. Slottet bedriver även utbildningar, en yrkeshögskola, som ger praktiska och teoretiska kunskaper om allt från odling till skötsel av landskap och kulturmiljöer. Det finns specialiserade utbildningar som riktar sig till personal inom den offentliga sektorn om hur man kan nyttja gröna miljöer för att förebygga ohälsa.

Sen 2005 bedrivs trädgårdsrehabilitering (Grön rehab) på Gunnebo som vänder sig till personer med stress-, smärt- utmattningsproblematik eller liknande. Rehabiliteringen består av natur- och trädgårdsrelaterade aktiviteter i grupp samt enskilda reflekterande samtal. Restaurangköket har högsta kravcertifieringen, det som läggs på tallrikarna är från giftfria odlingar, säsongsbaserad och sund mat. Menyn sätts först när trädgårdsmästaren har avropat vad som finns till hands. Finns det inte i den egna köksträdgården tar man framförallt hjälp av lokala producenter. Helt med hållbara förtecken.

Framöver kommer Gunnebo Slott fortsätta att alltid sätta besökaren i fokus och vara en tillgänglig plats för alla. Gunnebo vill tydliggöra kulturens, historiens och odlingens roll för människor och miljö och vara en självklar mötesplats för frågor som rör hållbar tillväxt.

För att se vad slottet har på sin agenda i höst läs här https://gunneboslott.se. Kika in på vår kalender om du är nyfiken på fler föreläsningar som ska hållas i Domen. Varmt välkommen.