Jorden i stadsrummet

Odling i staden

Hur värnar vi jorden i stadsrummet? Vad är jord och hur står det till med det cirkulära tänket, samhällsansvaret och insatser på individnivå?

Något som förenar evenemangen i Dome of Visions är hållbarhet. Vart diskussionen landar är härligt att uppleva, ofta oväntat och du lär alltid något nytt. Tisdagen var inget undantag. Lars Öhrström, professor på Chalmers i oorganisk kemi inledde med en faktabaserad beskrivning av jord. Hur tar vi hand om våra ämnen i jorden egentligen och vad bidrar de olika ämnena till? Fosfor, kisel, aluminiumoxid, magnesium grundade oss i jordens olika och ofta livsviktiga beståndsdelar.

I en naturlig stafett tog Petra Brinkhoff, specialist på hållbar marksanering på NCC vid och bildade om hur vi kan förädla staden på ett hållbart sett. Utifrån ett marksaneringsperspektiv kan föroreningar sitta djupt i jorden och spridas långt. I den bästa av världar skulle rening ske med växter men ofta grävs den förorenade jorden upp och skeppas iväg. Det cirkulära tänket med massorna ökar. I exemplet från Kvarnbyn i Mölndal valde NCC att sikta materialet. Föroreningar sitter oftast på små partiklar och på det här viset kördes endast det mest förorenade massorna bort. Kontrollerna är hårda och det är bra.

Naturvårdsverket ser just nu över lagar och regler för att återanvända massor i högre grad. Framöver spår Petra radikala förändringar mot mer cirkulär användning om hur vi ska tillvarata jorden. Vi lever under en spännande omvandling.

Mycket av ansvarstagandet förpliktigar samhällsutvecklare. Men hur är det med privata insatser? Och om man vill bidra till att göra världen lite bättre. Mattias Kristensson, från Lerums kommun projektleder just ett sådant projekt, Växtrum, hand i hand med Lerums kommuns vision, att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025.

Projektet Växtrum vann det ärofyllda priset årets samhällsbyggare. Här har såväl lokala näringslivet som invånare samverkat i skapandet av mötesplatser med gröna förtecken. Ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart projekt. Frivilliga lägger sedan ett par år tillbaka mellan 1000-1500 timmar för att skapa mötesplatser med gröna förtecken. Det jobbas i alla väder och en härlig miljö har vuxit fram kring en promenadslinga längs Säveån.

Vill du komma på fler spännande event, håll utkik på vår webb och följ oss på Facebook.