Livslångt lärande med vetenskapen som grund

Bildmontage, till vänster moderator Pernilla Warberg tillsammans med Universeums VD Carina Halvord, till höger mingel i Dome of Visions, sedd ovanifrån.

I torsdags fick Dome of Visions besök av Carina Halvord, VD för Universeum. Under en inspirerande timme fick vi ta del av hur Universeum arbetar med hållbarhet, vetenskaplig visualisering och andra spännande och aktuella frågor.

Med vetenskapen som grund utmanar Universeum. människor att agera för en hållbar värld. Som science center har Universeum en viktig roll att spela när Sverige ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är aldrig för tidigt eller för sent att tillägna sig ny kunskap om världen. Och kunskap är vad som behövs om vi ska nå Globala målen till 2030.

Universeums uppdrag är att vara en publik arena där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik, stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. I många av Universeums projekt, som till exempel Ungas kraft, som är ett skolutvecklingsprojekt, får eleverna möta personer från akademien, näringslivet, politiken och olika organisationer för att på så sätt påverka sin framtid. Ytterst har Ungas kraft som mål att öka andelen elever med godkända slutbetyg i samtliga ämnen och att öka antalet unga som söker sig vidare till högre studier och arbete inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Ungas kraft är helt enkelt en dörröppnare till framtiden på många sätt.

Carina berättar även om ett av Universeums nya spännande projekt: Wisdome. Wisdome är en unik satsning på digitala labb och lärmiljöer i världsklass. Arkitekten Gert Wingårdh, upphovsman till originalbyggnaden har även ritat den nya visualiseringsdomen. Trä är självklart nu som då. Universeum är först i världen med att bygga ett publikt visualiseringslabb, där människor kommer få utforska och förstå vetenskapliga data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. De nya upplevelsearenorna tar besökare till platser vi aldrig själva kunnat nå och låter oss se det som annars skulle vara dolt för oss. Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla. I december 2021 ska detta stora projekt vara färdigt. Helt klart mycket spännande!

Universeum, Nordens mest besökta vetenskapscentrum, slog upp sina portar 2001. Samma år som det klimatsmarta huset stod klart röstades det fram till Sveriges mest älskade samtida byggnad. Det mesta av huset är byggt i trä och det stora taket över regnskogen är optimalt orienterat mot solen för att skörda solenergi året runt. Stora delar av Universeum går precis som Dome of Visions att demontera och återanvända.

Välkommen att lyssna på fler föreläsare i vår Dome, titta i vår kalender här för datum!