Mångfald och inkludering leder till god innovation

Montage på Josef Habbe när han föreläser i Dome of Visions, samt en bild på elväg under konstruktion.

Innovation är en förutsättning för att vi ska minska belastningen på miljö och bidra till hållbar samhällsutveckling. Mångfald och inkludering är en viktig pusselbit. I förra veckan gästades Domen av eldsjälen Josef Habbe, Processchef på NCC som brinner för ett inkluderande arbetssätt.

Vad betyder ordet innovation egentligen? Enligt latin betyder det ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande. Josef Habbe, processchef på NCC framförde en föreläsning i Dome of Visions under rubriken ”Ingen innovation utan inkluderande kultur”.

”Det är viktigt att uppmuntra nyfikenheten, att man känner att det är okej att ifrågasätta. Om vi inkluderar och uppmuntrar medarbetare att bidra längs vägen kommer det leda till mer innovativa lösningar på de utmaningar vi gemensamt står inför, både i vardagen och i det större perspektivet”.

Josef menar att mångfald och inkludering leder till god innovation. Utvecklingen som skett de senaste åren med större mångfald i branschen och samtal om vad det innebär pekar åt rätt håll men det finns många saker kvar att önska. Mångfalden behövs för att tackla de utmaningarna som vi står inför där vi både strävar efter högre effektivitet samtidigt som vi önskar lägre negativ klimatpåverkan. ”Vi behöver en större spridning i ålder, kön och etnicitet. Medvetna satsningar på mångfald är en förutsättning för att vi långsiktigt ska vara en attraktiv arbetsgivare.”

Föreläsningen berörde hela branschens direkta påverkan på miljön som är mycket stor. Det vi gör har stor påverkan och därmed har vi stora möjligheter att påverka i god riktning. Utvecklingen och framtidens innovationer och nya lösningar bör ske med insikten om vår totala påverkan och vara ett svar på det behov som finns. Föreläsningen tog också upp demografi samt goda exempel på hållbar infrastruktur. Josef berörde även möjligheterna samt praktiska exempel att använda stora mängder data, Big Data samt AI, Artificiell intelligens i designprocessen för smartare byggnationer.

Ett spännande projekt präglat av stor dos innovation är eRoadArlanda. Projektet visar på hur nya elvägstransportlösningar ger möjlighet att kapa 80-90 procent av de fossila CO2 -utsläppen. Genom att bygga in skenor i befintlig väg kan laddning ske under färd vilket ger ett mer klimatsmart alternativt jämfört med ren batteridrift.Tekniken och projektet har utvecklats under en längre tid tillsammans med en rad olika samarbetspartners, stora delar har skett inom ramen för innovationsupphandling från Trafikverket.

För den intresserade finns mer att läsa här eller kika i vår kalender och se vad vi mer har för spännande föreläsningar på gång! Varmt välkomna!