Samhällsansvar på gräsrotsnivå

Bild på Matilda Brinck-Larsen, initiativtagare Agape.

Foto: Gudrun Romeborn

I onsdags gästades domen av Matilda Brinck-Larsen, grundare till AGAPE. En person som har valt vägen utanför den traditionella ramen för att göra allt i sin makt i att säkra att utsatta barn och ungdomar har en plats att kalla hemma.

Matilda är född och uppvuxen på Smögen. Västkustpärlan med 1300 året runt boenden. Hon målar upp bilden av en plats där man tar hand om varandra och har tolerans för avvikelser inom gruppen. När snipan till havs inte kommer hem i tid vänder de stora båtarna i hamnen för att gå ut och leta och sedan återvänder med snipan på släp. Att ett samhälle inte ska slå sig till ro förrän alla är hemma sitter i benmärgen med andra ord.

Det handlar om ett samhällsansvar från gräsrotsnivå som är både lättrörligt och snabbfotat. Idag består AGAPE av 3,5 anställda och ett 60-tal frivilliga. Hem har säkrats för cirka 600 barn och ungdomar. Utlämnade och i det långa loppet skadliga för samhället om insatser uteblir. Vi skrattade stundtals men ibland blev bilderna och historierna för starka. Exempelvis den ensamma flickan på flykt, sovandes i fosterställning på asfalt. Ensam och liten har hon ritat sin mamma runtomkring med krita för att låtsas att det är moderns famn hon befinner sig. Medmänskligt blir man berörd.

Vi fick lära oss att hinder för att ta ansvar ofta har att göra med att man tror sig behöva sitta på hela lösning själv om man börjar agera. Vi fick lyssna till hur viktigt det är med struktur och förutsägbarhet för människor som tidigt lärt sig att ryckas upp ur sina sammanhang. Slutsatsen var slagkraftig.

Det pågår ett slag om de papperslösa bland de kriminella gängen. Blundar vi för problematiken får vi det samhälle vi absolut inte vill ha. Det visar sig att oerhört många företag och föreningar har visat värme och engagemang i Göteborg. Återigen finns initiativet ute i civilsamhället såväl som samhället i stort. AGAPE betyder universell kärlek och initiativet är varken religiöst eller politiskt kopplat. Varje söndag hålls öppna volontärsträffar på Vasagatan i Göteborg.

Varmt välkomna på fler av våra öppna event i vitt skilda ämnen som kopplar till hållbarhet och innovationer med människan i fokus.

//Veronica Hansen, kommunikatör Dome of Visions