Visste du att våldet minskar i Sverige och varför upplever vi ofta det motsatta?

Bild tagen från seminariet 23 april med Erik Nord, polischef Storgöteborg.

I veckan gästades Domen av Erik Nord, polischefen i Storgöteborg som ger sin syn på hur vårt samhälle mår och hur det kan utvecklas ur ett säkerhetsperspektiv. Och vet du, världen blir allt bättre ur många aspekter.

Antal döda i trafiken minskar och våldsbrott med dödligt utfall är inte högre idag än på 90-talet. Förutom att mängden vapen har ökat markant och där skjutningarna blivit en konsekvens går utvecklingen enligt statistiken faktiskt åt rätt håll.

Erik Nord har 37 år i bagaget inom polisen och pratar kring vad som ändå gör att världen känns som en mer hotfull plats för många. En del i det hela har med press och media att göra. I dag översköljs vi av information samtidigt som det på 80-talet endast var ett par TV-kanaler och lokalpress som rapporterade.

Polisen har högt förtroende i Sverige och ligger bra till internationellt. En tuff men nödvändig omorganisation gjordes för några år sedan och nu börjar man skörda frukten av denna. Här tar polisen ett samhällsansvar såsom exempelvis omhändertagande av personer med psykisk ohälsa. Visst finns förbättringsområden och i den bästa av världar jobbar man i hög grad med förebyggande insatser.

Men Eriks syn på förklaringsmodellen varför vissa människor blir kriminella är ändå mer mångfacetterad än att enbart socioekonomiska parametrar styr. Han menar på att det även är en kombination av vilken personlighet man har, , familjeförhållanden eller brist på familj och inte minst den kultur som råder i det område eller den krets man rör sig som spelar in.

För att kunna jobba på ett mer proaktivt sätt hade Erik Nord gärna fått till en lagändring som möjliggör att proaktivt spåra brottslingar via mobiler och bilar. Detta görs bland annat i Storbritannien på ett framgångsrikt sätt men inget som har tillåtits i Sverige.

Framtidsbilden är hoppfull, det jobbas tålmodigt och metodiskt och visst är det ändå lite skönt att höra polischefen själv prata om att världen faktiskt blir lite bättre hela tiden.

För fler spännande event i hållbarhetens tecken, varmt välkomma på våra öppna event i Dome of Visions.

//Veronica Hansen, kommunikatör Dome of Visions