Big Five, en OCEAN av personligheter

blog Big Five, 2 bilder som visar människor på Dome of Visions event

 

Tack alla som kom och förgyllde morgonen i torsdags när Domen hade besök av Astrid Boisen som är beteendevetare och konsult inom kommunikation och ledarskap. Hon gav oss en introduktion i Big Five och förklarade bekymret med de fyra Färgerna.

De flesta av oss har stött på ”färgläran” som delat in oss i röd, gul, grön och blå. Visst är beskrivningarna enkla att förstå och känna igen sig själv eller andra i. Men den fungerar som en fyrfälts-modell där det ”bara” går att ha en mix av två egenskaper i varje personlighetstyp och det finns möjlighet till en så mycket större variation än så. Big Five, som Astrid förespråkar, ger en mer nyanserad bild av våra personlighetsdrag och kan varieras i en OCEAN* av olika variationer. Big Five beskriver individers egenskaper i fem stora faktorer med en rad under-faktorer.

Viktigt att känna till är också att vi människor inte beter oss likadant i alla sammanhang. Vi beter oss väldigt olika beroende på sammanhanget och det försvårar forskningen. Big Five har uppkommit genom att man fokuserat på de egenskaper som verkar relativt stabila över tid och som tillsammans formar olika personlighetstyper.

En fråga som ofta uppkommer är hur stor inverkan arv respektive miljö har, det kan ingen än så länge säkert besvara, men bilden bland forskare är att generna har den största betydelsen för hur våra personligheter formas. Det betyder inte att vi kan sluta att fundera över hur vi ska hantera oss själva eller andra. Med medvetenhet om egna styrkor och svagheter kan vi dämpa eller förstärka våra egenskaper utifrån situation. Att lära känna sig själv bättre kan också vara ett bra sätt att förstå andra.

Astrid Boisen pratar om ämnet med både humor och allvar, på ett sätt som ger reflektioner. Historiskt sett är det just människors olikheter som inneburit en fördel för gruppen. Därför är det viktigt att ta med sig att testet inte klassar någon egenskap som bättre eller sämre än andra – de behövs helt enkelt på olika platser i samhället.

Välkommen på fler spännande event, håll utkik i vår kalender!

*Personlighetsdragen som graderas och som OCEAN står för är:
-Openness
-Conscientiousness
-Extraversion
-Agreeableness
-Neuroticism