Feministisk och hållbar stadsplanering

28 - 29 november

Dela i sociala medier

Det finns ett akut behov av nytänkande kring de sociala frågorna inom arkitekturen. Detta gäller inte minst miljonprogramsområdena. Kan en feministisk stadsplanering vara lösningen? Är det möjligt att inom den feministiska planeringen utveckla metoder som involverar de boende för att sedan överföra metoderna till en mer konventionell stadsplanering?

Välkommen till ett Feministiskt stadsplaneringsseminarium arrangerat av Dome of Visions, Elin Strand Ruin och NCC.

Det finns ett akut behov av att omprogrammera de offentliga rummen. De är oftast ritade och dominerade av män. Kvinnor har mindre tid att vistas i de offentliga rummen och de tillbringar i högre grad sina liv i hemmen. Varför är det så? Hur kan man ändra på detta? Skulle det vara möjligt att skapa ”hybridplatser” där aktiviteter från hemmasfären flyttar ut i det offentliga rummet och låta dessa platser vara en lika naturlig del av det offentliga rummet som caféer, affärer med mera? Det skulle vara platser utomhus dit vardagens hushållssysslor flyttar och platser som utformas så att de utvecklar kvinnornas nätverk. Därmed skulle de generera en omtolkning av den privata sfären och skapa diskussioner om genderhierarkier och traditionella familjemönster. Vad skulle hända om platser där många kvinnor vistas, t.ex. lekplatser och tvättstugor, placeras nära de restauranger caféer där främst män håller till?

Går det att utveckla en metod där den feministiska stadsplaneringen skapar verktyg för en diskussion om de sociala frågorna inom arkitektur, samhällsbyggande och stadsplanering?

Måndag 28 nov

9:00 Registrering + kaffe
9:45 Jennie Fridolin, NCC, hälsar välkommen

Inledning: Elin Strand Ruin

10:00 Carina Listerborn
10:25 Vlora Makolli
10:50 Annika O Bergström
11:15 Veronica Wiman
11:40-12:00 Panelsamtal

PAUS

13:00 Madeleine Nobs
13:25 Helen Larsson
13:50 Christy Chamy
14:15 Banar Sabet
14:40 Maria Ärlemo
15:05-15:30 Panelsamtal

Tisdag 29 nov

9:30 Registrering + kaffe

10:00 Meike Schalk
10:25 Astrid Linnér
10:50 Joanna Zawieja
11:15 Sofia Eriksson och Lisa Deurell
11:40 Panelsamtal

LUNCHPAUS

13:00 Mimi Doukkali
13:25 Sofia Eriksson
13:50 Helena Dunberg
14:15 Elin Strand Ruin
14:40-15:00 Panelsamtal

Seminariet pågår mellan 9.30 och 16:00 bägge dagarna.

Begränsat antal platser! Registrera dig här på sidan via anmälningsformuläret till höger.

Mer om seminariets talare:

Carina Listerborn
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Institutionen för urbana studier, Malmö högskola. Disputerade 2002 vid Chalmers Tekniska Högskola på avhandlingen Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Hennes forskningsfält är urban socialgeografi, kritisk urbanteori och genusvetenskap. Hon är med i den starka forskningsmiljön CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub, som placerar bostadsfrågan i centrum för hållbarhetsfrågor. Tidigare forskning har berört urbana konflikter, våld och upplopp, neo-liberal stadsplanering och bostadsojämlikhet.

Vlora Makolli
Verksamhetutvecklare på Tjejer i Förening/ ABF Malmö
Har varit involverad och drivande i projektet Rosens Röda Matta, och senare initiativtagare och processledare till projektet ”Jämställda Platser i Malmö”, har även varit initiativtagare och projektsamordnare till jämställdhetsprojektet ”#100workshops”.

Annika Olofsdotter Bergström
Annika Olofsdotter Bergström, adjunkt och forskarstudent Blekinge Tekniska Högskola.
Annikas forskning handlar om hur platsspecifika spel som process kan utmana konventioner i vardagen och öppna upp för alternativa möjligheter som ställer frågor om det framtida aktiva medborgarskapet. Genom att arbeta tillsammans med människor som upplever ett slags utanförskap undersöks gränser och märken, inte bara utifrån platser utan även från den fysiska kroppen.
2014 arbetade Annika och en Italiensk konstnärsduo tillsammans med kvinnor i ett Palestinskt flyktingläger där syftet var att utforska hur spel och lek kunde bli en vardaglig process för att erövra en mansdominerad idrottsplats.
För tillfället arbetar Annika (tillsammans med Pirjo Elovaara) med en grupp syriska kvinnor i Ronneby där de, inspirerade av Situationisterna, utforskar hur ett kollektivt lekfullt engagemang kan förstärka medborgarskapet.

Veronica Wiman
Veronica Wiman arbetar som curator inom samtida konst. Fear and Gender in Public Space är ett av Veronicas pågående curatoriella forskningsprojekt sedan 2003. Realiserat som ett konstnärligt och aktivistsikt arbete och genomförts internationellt med olika konstnärer, urbana aktörer samt konststuderande på bl.a. WITS i Johannesburg, KUVA i Helsingfors, USF i San Francisco, Univalle i Cali (Colombia), Srishti i Bangalore. Arbetet ledde till interventionen Building a City for women i det offentliga rummet i Cali som vidare utvecklade La Vida es un Teatro som är en lekplats och mötesplats i en ekoby för kvinnor utanför Cali. Veronicas senaste anställningar är bl.a. Professor i samtida konst vid Kunstakademiet i Tromsö/Tromsö Universitet (2012- 2015) samt Curator på Museo la Tertulia i Cali (2008-2011). Idag studerar hon Urbana Studier på Malmö Högskola.

Madeleine Nobs
Madeleine Nobs är affärsutvecklare, hållbara affärer på NCC. Hon är arkitekt, utbildad i Köpenhamn och har innan NCC arbetat på Ikea och Skanska. Hon är ”mamma” till Boklok med människan i fokus, har arbetat med upprustningar med fokus på människa miljö trygghet och landskap och leder dialogforum för kvinnor.

Helen Larsson
Helen Larsson, social entreprenör med fokus på kommunikation och hållbarhet.
Helen har arbetat som kommunikatör för Svenska Bostäder i stadsdelarna runt Järvafältet och har stor erfarenhet av att arbeta med medborgardialog. Med Husby som utgångspunkt berättar hon hur Svenska Bostäder valt att upprusta Husby centrum med ett tydligt feministiskt perspektiv. Projektet har blivit förebild för andra stadsbyggnadsprojekt i Stockholm, och i Sverige. I Stockholm stads ägardirektiv står det numera att stadens tre bostadsbolag ska arbeta med feministisk stadsplanering.

Christy Chami
Christy Chamy, Är Länsreporter i Järva för P4 Stockholm och P5 STHLM på Sveriges Radio. Växte upp i Tensta och har därför en stark bild av hur järvas förorter utvecklats samt deras utmaningar men också framtidstro. Målet är att bevaka området på ett mer komplext och nyanserat sätt.

Banar Sabet
Banar Sabet, organisation och mångfaldsstrateg.
Banar är initiativtagare till den feministiska stadsplaneringen som är sprunget ur Husby och förvaltas av Svenska Bostäder. Genom att inkludera rätt personer in i rätt del av processen säkerställs kvinnors deltagande i stadsplaneringen. Banar utmanar även planerarnas distans till vissa målgrupper i vårt samhälle och tror på en mer inkluderande stad.

Maria Ärlemo
Maria Ärlemo, arkitekt MSA och doktorand vid KTH Arkitekturskolan.
Marias forskning utforskar pågående ombyggnad och renovering av ekonomiskt och etniskt segregerade miljonprogramsområden utifrån rättviseperspektiv. Hennes forskning syftar till att bidra till ett informerat samtal kring hur kritiskt engagerade arkitekturpraktiker skulle kunna sträva efter att bidra till en ökad rättvisa för boende, både utifrån ett distributivt och processorienterat synsätt samt i betydelse av en minskad mängd förtryck.

Meike Schalk
Meike Schalk är arkitekt och lektor i stadsbyggnad på KTH Arkitekturskolan. Hennes forskning i arkitektur och stadsbyggnad handlar om frågor angående hållbarhet, demokrati och medborgardeltagande från ett feministiskt perspektiv. Senaste forskningsprojektet är kommande antologin Feminist Futures in Spatial Practice: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections, redaktörer: Meike Schalk, Thérèse Kristiansson och Ramia Mazé (2016).

Astrid Linnér
Astrid Linnér, arkitekt och scenograf på Spridd.
Astrid är anställd på Spridd sedan våren 2016 och har jobbat bl.a. som handläggande arkitekt i stadsutvecklingsteamet för Jubileumsparken i Göteborg.
Sedan tidigare har Astrid en lång erfarenhet av projektutveckling inom teater, konst, utställning, skola och arkitektur. Uppdragen har varit allt från scenografi, inredning, ljussättning till konstnärlig gestaltning på institutioner som t.ex. Botkyrka konsthall, Södra Teatern och Tekniska museet.

Joanna Zawieja
Joanna Zawieja arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsbyggnad. Hon driver projekt som fokuserar på att stärka våra gemensamma offentliga platser genom att prova nya arbetsmetoder och lyfta de sociala frågorna i planeringen och byggandet av offentliga rum. Sedan 2014 arbetar Zawieja på Statens Konstråd med ansvar för stadsbyggnadsprojekt. Som arkitekt utforskar hon byggnadsprocessen som en väg att förstå och diskutera arkitektur.

Mimi Doukkali
Presentation kommer senare.

Sofia Eriksson
Planeringsarkitekt FPR/MSA och arbetar som stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Arbetar främst med att ta fram detaljplaner och program och är även engagerad i att konkretisa planavdelningens arbete med jämställdhetsperspektivet i planeringen. Hon är även aktiv i föreningen Kvinnors byggforum sedan 2012.

Lisa Deurell
Mitt namn är Lisa Deurell, jag är arkitekt och aktiv i Kvinnors Byggforum. Jag har ett brett engagemang inom arkitektur och stadsbyggande, både som yrkesperson och inom civilsamhället.
Högst på min att-göra-lista är att sprida kunskap om byggande, att gemensamt med andra skapa alternativa visioner för stadsutveckling och boende och att vara en del i den folkrörelse som förhoppningsvis snart kommer ta makten över byggandet.

Helena Dunberg
Jag är samhällsplanerare och jobbar som projektansvarig för stadsutvecklingen av Hallonbergen och Ör i Sundbybergs stad. Arbetet har ett stort fokus på social hållbarhet och på utökad dialog och samverkan med befolkningen och andra nyckelaktörer i området. I projektet öppnar vi gärna upp för nya arbetssätt och samarbeten, till exempel med konstnärer, för att undersöka hur olika kompetenser kan bidra till att skapa mer jämställda offentliga miljöer i stadsdelarna.

Elin Strand Ruin
Elin Strand Ruin är arkitekt (MA)/konstnär, vid Goldsmiths College, University of London, UK; Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hennes konstnärliga arbete verkar i gränssnittet mellan performativ konst och arkitektur i det offentliga rummet med intresse för att undersöka hur omtolkningar av aktiviteter/artefakter kan fungera som katalysatorer för social förändring. Den konstnärliga praktiken har i en serie samarbetsprojekt laborerat med det privata hemmet med intresse för senmodernistiska bostadsområden och för hur kvinnliga sociala nätverk skapar plats. Strand Ruin har ställt ut i Europa och Sverige under de senaste 10-15 åren. Senast utförda samarbetsprojekt innefattar ‘Knitting House’, ‘My Kitchen’, ‘An animal theater with feelings and weather’, ‘The Kitchen of Praxagora’ and Stadsplaneringsprojektet ‘The Feministic Recycling-park’ in collaboration with Spridd & Lovely Landskap. Hon är aktuell som medverkande i AHRA Conference Architecture and Feminism, nov 2016 och med artikel i boken ‘Miljonprogrammet ‐framtidens stad en antologi’, redaktörer Arkitektkontoret Spridd, 2016. Hon var handläggande arkitekt och designansvarig för Vinnovas kontor på Mäster Samuelsgatan 2013-2015.
Strand Ruin är verksam som lärare på KTH och sedan 2016 driver hon eget kontor: Studio Elin Strand Ruin

Detaljer

Datum

28 - 29 november

Tid

09:30 - 16:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg