Inställt: Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team

21 april

Dela i sociala medier

Vi måste tyvärr meddelaa att detta evenemang ställs in. Vi hoppas att Camilla har möjlighet att komma tillbaka till oss vid ett senare tillfälle. Se vår kalender för fler spännande event.

Välkommen att lyssna till inspirationsföreläsare Camilla Rova från CheckPoint Academy. Camilla har gedigen erfarenhet om det hälsofrämjande ledarskapet och varit stöd för många ledare och organisationer med att skapa utveckling och förändring.

Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team.
Samspel – samarbete – stöd

En god social arbetsmiljö är grunden till både psykisk och fysisk hälsa samt en nyckelfaktor för att bygga friska arbetsplatser där människor mår bra, växer och bidrar till verksamhetens resultat. Du får med dig praktiska verktyg som kan hjälpa er att kartlägga era behov, och sätta mål för den sociala arbetsmiljön. Det handlar om samspelet mellan människor där attityder och beteenden är avgörande. Det handlar om samarbete där alla drar åt samma håll och jobbar för gemensamma mål och värderingar samt att bygga en grund för socialt stöd.

Camilla vill med sin kunskap inspirera och skapa förflyttning till nytänkande, beteendeförändringar och personlig utveckling. Hon stöttar företag, dess ledare och medarbetare, att skapa struktur och kultur som leder till ökad lönsamhet, engagemang och hållbarhet för individen, teamet, ledarskapet och organisationen.

Varmt välkommen till Domen och lyssna på Camilla Rova, vi bjuder på hållbar frukost med start 07.30

Globala mål kopplade till detta event:

Nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Foto: Susanne Baldefors

Detaljer

Datum

21 april

Tid

07:30 - 09:00

Arrangörer

CheckPoint Academy/Dome of Visions

Ingen anmälan - evenemanget är inställt.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg