The importance of Being Earthworm & bokrelease

26 april
Foto: Malin Lobell

Dela i sociala medier

Malin Lobell: The Importance of Being Earthworm and more och bokrelease av Annika Thörn Legzdins nya bok Remediation.

Under våren arbetar vi med jorden och marken som tema på Dome of Visions. I kväll presenterar vi två konstnärliga arbeten som diskuterar jorden och kretsloppet. Malin Lobell arbetar med jorden, jordbruket och lyfter fram daggmaskens roll i kretsloppet. Därefter kommer Annika Thörn Legzdins att presentera sin nya bok Remediation som nu kommer ut på Jon Brunberg Förlag.

Malin Lobell: The importance of Being Earthworm
Charles Darwins sista publicerade bok handlade om daggmaskar och hur viktiga dessa var för att göra jord. Malin Lobell arbetar i sitt konstnärskap med konst, odling och miljöfrågor ofta med ett deltagarperspektiv och där människans relation till naturen och växternas betydelse är central. I en samtida diskussion om monokulturer, biologisk mångfald, utarmning av våra jordar, omvandling av jordbruksmark i samband med städer som växer vill Malin Lobell genom arbetet The importance of Being earthworm uppmärksamma och skapa ett monument över daggmaskarnas roll och arbete. Projektet fokuserar på jord, kompost och värderingar. I presentationen kring jord berättar hon också om besök på Gipsön, en konstgjord ö utanför Landskrona som är en biprodukt av framställningen av konstgödsel och en viktig del av det moderna jordbrukets historia.
Presentationen på Dome of vision blir den första av ett pågående arbete som senare i sommar en är del av utställningen Agrikultura i Hyllie, Malmö. http://agrikultura.triennal.se/sv/

Annika Thörn Legzdins: Remediation
Annika Thörn Legzdins bok Remediation innehåller en serie fotografier från övergivna, förfallna och förorenade platser i ett urbant postindustriellt landskap som långsamt håller på att återtas av naturen.

Med utgångspunkt från det arbete som görs av frivilligorganisationer och institutioner i Detroit för att plantera träd som rensar jorden från gifter från gammal industriverksamhet, en metod som kallas för ”dendroremediation”, har hon skapat ett konstnärligt verk i bokform som ger utrymme för reflektion över exploateringens konsekvenser för människa och miljö – men som också visar på hur naturens egna lösningar kan användas för att bekämpa miljöförstöring.

Boken fokuserar särskilt på vitpilens (Salix Alba) markrenande och medicinska egenskaper (ur barken från pilträd utvinns salicin som har smärtdämpande och antiinflammatoriska egenskaper) som återges i textfragment som flätas samman med svartvita fotografier från Detroit.

Annika Thörn Legzdins använder fotografi som en metod för tvärvetenskapliga undersökningar och verkar i en tradition där fotografiet kan användas för att öka medvetenheten hos allmänheten och stödja beslutsfattare, forskare och miljöaktivister.

Remediation ges ut på Jon Brunberg Förlag
Kontakt: info@jonbrunbergforlag.se
Webb: jonbrunbergforlag.se

Detaljer

Datum

26 april

Tid

17:00 - 19:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg