Jorden i stadsrummet

07 maj
Odling i staden

Dela i sociala medier

Ta del av viktiga insikter och lyssna på några av initiativen som pågår för att värna jorden vi ärvde.  Vi berör jordperspektivet utifrån odling i staden, gröna ytor mellan husen för vårt välmående, transport och forskning. Även om medvetenheten och intresset för klimatfrågan ökar är kunskaperna fortfarande låga idag. Du får ta del av skrämmande fakta varvat med hoppfulla innovativa initiativ för att hantera livsviktiga frågor kopplat till jord.

Program:

07:30-08:00 – Vi bjuder på en hållbar frukost
08:00-08:45 – Vi lyssnar på jorden i staden
08:45-09:00 – Diskussion och avslut

Övrigt: Alla är välkomna att anmäla sig, seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder alltid på en hållbar frukost

Medverkande

Chalmers: Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi. Head of Programme in Chemical Engineering.
NCC: Jennie Fridolin, ansvarig för social hållbarhet.
Lindholmen Science Park: representant från Stadsnära odling, Göteborgs Stad.

Globala mål relevanta för detta evenemang:

Nummer 11: Hållbara städer och samhällen 
Nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Övrigt: Detta är ett av våra öppna evenemang. Alla är välkomna att anmäla sig och vi bjuder på en hållbar frukost. Eventet presenteras av Dome of Visions partners NCC, Chalmers, Volvo och Lindholmen Science Park, som alla jobbar utifrån olika perspektiv och förutsättningar för en mer hållbar process.

Foto: NCC

Detaljer

Datum

07 maj

Tid

07:30 - 09:00

Arrangör

Dome of Visions

Anmäl dig här

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg