Hur kan delningsekonomin bli ett effektivt verktyg för en hållbar stad?

10 september

Dela i sociala medier

Här kan ni se morgonens event. Välkomna.

Delningsekonomin har vuxit fram de senaste åren och Göteborg ligger i framkant på många sätt. Men vad är en Sharing City? Och hur kan delningsekonomin bli ett effektivt verktyg för en hållbar stad? Delningsekonomins kärna är att effektivisera underutnyttjade resurser genom affärsmodeller som bygger på att ge tillgång till prylar, fordon, yta eller data genom att låna, dela, byta eller hyra. Delningsekonomi kan drivas av flera anledningar: på grund av medvetenhet kring överkonsumtion och viljan att minska användningen av gemensamma resurser, av ekonomiska skäl (att det är billigare), eller av sociala skäl som att skapa mötesplatser, bygga tillit och delaktighet.

Under fyra år utforskas dessa frågor i testbädden Sharing City Göteborg som består av en mix av 15 lokala partners från offentlig sektor, näringslivet, akademi och civilsamhället. Testbädden ingår i den nationella satsningen Sharing Cities Sweden, där även Stockholm, Malmö och Umeå ingår.
Under en späckad morgon får du ett smakprov på några av de delningstjänster och koncept som utvecklas inom testbädden. Allt från lån av leksaker till matchning av odlingsyta, och utveckling av moderna co-working koncept och utomhuskontor. På kort tid har även göteborgsinitiativet Smarta Kartan blivit en social innovation som spritts till ett flertal andra kommuner i Sverige.

Under morgonen sätter vi även fokus på hur delningsekonomin kan användas som verktyg i stadsutvecklingen. Masthuggskajen, söder om älven, är ett spännande område där ca 1300 bostäder och uppåt 6000 arbetsplatser kommer byggas de kommande åren. För området finns ett ambitiöst Hållbarhetsprogram antaget av konsortiet av fastighetsägare där cirkulär och delningsekonomi är utpekat som en del i förverkligandet av att det ska vara lätt att leva och verka hållbart i området. Vilka är utmaningarna och vilka är värdena som aktörerna vill uppnå med delningsekonomin?

Under morgonen medverkar:
-Tove Lund, testbäddsledare Sharing City Göteborg, konsument och medborgarservice, Göteborgs Stad
-Emma Öhrwall, processledare, konsument och medborgarservice, Göteborgs Stad
-Oskar Henriksson, projektledare Masthuggskajen, Älvstranden Utveckling
-
Jonathan Mattebo Persson, Smarta Kartan och föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg

Program: 
07.30 Hållbar frukost serveras.
08.00 Välkommen till Dome of Visions
08.05 Presentationer av aktörer inom Sharing City Göteborg
08.45 Diskussion, frågor
09.00 Slut

Globala mål kopplade till detta event:
Nummer 11: Hållbara städer och samhällen
Nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi har satt ett begränsat antal på 25 personer som kan närvara i Domen, vi kommer sända live och även lägga upp en länk på denna sida så ni kan se eventet i efterhand.
(Anmäl dig endast om du vill vara på plats i Domen, vill du se på länk behövs ingen anmälan.)

Välkommen.

Detaljer

Datum

10 september

Tid

07:30 - 09:00

Arrangörer

Dome of Visions/Sharing City Göteborg

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg