Ulrika Sparre: Stenens Axiom

22 april - 31 maj

Dela i sociala medier

Utanför Dome of Visions finns ett märkligt mönster. Stenarna har lagts i ett mönster som är uppbyggt av 13 fyrkanter. De flesta vandrar nog rakt över stenbeläggningen utan att tänka särskilt mycket på det. Några böjer av sin promenad för att utan egentligt uppsåt gå längs med mönstret. Andra utvecklar en lek där stenarna markerar olika områden och gränser.

Det verkar inte finnas någon större tanke bakom mönstret och litet är känt om tillkomsten. Det blev utgångspunkten för ett nytt verk av Ulrika Sparre. Hon har i flera projekt samlat information om olika föreställningar om andlighet och energier kopplade till kraftfält, material och det som ibland kallas för övernaturligt. Varför intresserar detta så många människor och vad är det som de försöker förklara? Om vi lägger dessa föreställningar som ett filter ovanpå mönstret utanför Dome of Visions, uppstår det då en ny betydelse av platsen?

Stenen är ett material som hon ofta använder. Stenen är beständig, oförstörbar och ett material som människan använt för att bygga enorma monument och för att föreviga sig själv sedan urminnes tider. Det står för långsamheten och evigheten. Man kan tycka att det är ett dött material, men genom att rikta känsliga mikrofoner mot en sten så låter Ulrika Sparre oss höra ljud som vittnar om att det inne i stenens porer finns en värld som är allt annat än stillastående. Vad hör en sten?

Till sist består Ulrika Sparres utställning på Dome of Visions av fotografier på olika stenar i Stockholms Stadsmuseums samling. Det är sten som varit en del av en byggnad, ett arkitektoniskt fragment som hittats vid en arkeologisk utgrävning eller gatstenar som getts en betydelse då de använts vid kravaller och upplopp. Utan sammanhanget är de alldagliga men som museiföremål har de alla en egen berättelse att förmedla.

Detaljer

Datum

22 april - 31 maj

Tid

10:00 - 16:00

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg