Månadens Profil Carina Halvord, VD Universeum

28 november

Dela i sociala medier

Universeum, ett livslångt lärande

Universeum i Göteborg är Sveriges nationella vetenskapscentrum. Carina klev först in på Universeum som marknadschef 2005, för att 2012 ta över ledarskapet. Sedan dess har hon lotsat vetenskapscentret genom utvecklingsprojekt, ekonomiska utmaningar och en omvärld i förändring. I dag är siktet inställt på årsskiftet 2021/2022, då en visualiseringsdom och ett världsunikt publikt visualiseringslabb planeras stå klara. 

På frukostmötet kommer Carina prata om storsatsningen på digitalisering, genom datavisualisering och AI. Hon kommer också berätta om Ungas kraft, skolutvecklingsprojektet som gjort skillnad på riktigt och hur Universeum är en samhällsresurs att räkna med. I huset vid Korsvägen utforskar barn och vuxna världen genom naturvetenskap och teknik. Tillsammans med stiftare, donatorer, finansiärer och partners arbetar Universeum för ett livslångt lärande och bidrar till en hållbar utveckling genom att stötta utbildningssystemet och stärka kompetensförsörjningen. Varmt välkommen.

07.30 Hållbar frukost serveras.
08.00 Välkommen till Dome of Visions
08.05 Månadens profil har ordet
08.45 Diskussion, frågor
09.00 Slut

Globala mål kopplade till detta event:
Nummer 4: Minskad ojämlikhet
Nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Foto: Maja Kristin Nylander

Detaljer

Datum

28 november

Tid

07:30 - 09:00

Arrangörer

Dome of Visions/Universeum

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg