Vad säger våra värderingar om vår syn på hållbarhet?

27 november

Dela i sociala medier

Sverigestudien är en årlig kartläggning av vilka värderingar, drivkrafter och beteenden som kännetecknar oss som individer, våra arbetsplatser och samhället i stort. I år fyller Sverigestudien 10 år och utgör därmed en unik tidsserie av svenskarnas värderingar.

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium där vi tillsammans utforskar frågor som:
-Hur har svenskarnas värderingar förändrats över tid?
-Vilka trender ser vi?
-Hur mycket av oss själva kan vi ta med till jobbet?
-Vilka generationsskillnader ser vi?
-Och, går det att se en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor även i våra värderingar?

Varmt välkommen, vi bjuder på en hållbar frukost.

Globala mål kopplade till detta event:

Nummer 3: Hälsa och välbefinnande
Nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nummer 11: Hållbara städer och samhällen

Foto: Ian Schneider

Detaljer

Datum

27 november

Tid

07:30 - 09:00

Arrangörer

Dome of Visions/Preera

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Lindholmsplatsen

Göteborg