Film: Månadens Profil Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg

Varmt välkomna att lyssna digitalt på Patrik Andersson som berättar om hur Business Region Göteborg arbetar med hållbarhet och innovation med människan i fokus. Den ökade medvetenheten om vikten av ett hållbart beteende påverkar alla företag och en omställning är helt avgörande för företagens överlevnad. Hållbarhetsfrågorna är därför viktigare än någonsin. Dels av det enkla skälet att det inte finns någon annan uthållig väg att gå. Men också av rent kommersiella skäl – näringslivet behöver bli bättre på att navigera i en värld som i ökad omfattning kommer kräva fossilfria och klimatneutrala produkter, säger Patrik Andersson.