Globala hållbarhetsmålen och Dome of Visions

Vad innebär de globala målen?

FN:s 193 medlemsländer har förbundit sig till 17 globala mål för att till år 2030:

  1. Avskaffa extrem fattigdom
  2. Minska ojämlikheter
  3. Lösa klimatkrisen
  4. Främja fred och rättvisa

Dessa globala mål är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som någonsin har antagits. De utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.

De globala hållbarhetsmålen genomsyrar alla aktiviteter i Dome of Visions. Något vi är mycket stolta över. Byggnaden i sig är flyttbar och kan återuppbyggas, förtäringen som serveras är hållbar. För att få boka Domen behöver man ange på vilket sätt temat knyter an till de globala målen samt ange de specifika mål som evenemanget berör.

Vill du läsa mer och göra ett test som visar hur du kan bidra?

På globalamalen.se kan du på ett lättförståeligt sätt lära dig lite mer om de globala målen. Det finns också ett test där du svarar på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra till dessa viktiga mål och bli målmedveten.

Och du … genom att läsa så här långt har du redan påbörjat medvetenheten att göra världen lite bättre.

Varmt välkommen till Dome of Visions för ännu mer inspiration på vägen!

Teamet bakom Domen