Plats för kreativa utspel

Dela i sociala medier

Pojke som sitter på en stol på Dome of Visions rymdverkstad

Allt i Dome of Visions är inte planerat i minsta detalj. Här finns också utrymme för spontanitet och ett visst mått av oförutsägbarhet. Vissa saker gör sig helt enkelt bäst i stunden – inte minst de konstnärliga upplevelserna som också spelar en viktig roll.

Vi ställde några frågor till Dome of Visions curator om konstens betydelse i projektet.

Varför behöver Dome of Visions en curator?

Titeln ”curator”, alltså med ”c” är tagen från den anglosaxiska världen och översattes till för ett par decennier sedan till ”intendent” på svenska, och innan dess kommissarie. Det har varit den person som tagit hand om ett museums samlingar och producerat utställningar. De tidigare titlarna är ju hämtade från polisväsendet, vilket känns lite strikt när utställningsväsendet mer och mer handlar om att bjuda in sin publik och vara serviceminded snarare än att se till så att institutionens dyrgripar är skyddade från publiken. Letar man efter den bakomliggande betydelsen för ”curator” så är den engelska titeln formad av det latinska curare som betyder vårda, ta hand om. Därmed inte sagt att en curator är en kurator. Det har tidigare handlat om att ta hand om föremål, men i modern tappning arbetar curatorn med att utifrån en samling utställningsföremål skapa mening och sammanhang. Det är också det som ingår i uppgiften i Dome of Visions. Att skapa sammanhang och en betydelse. Att sätta innehållet och skapa en mening med det. Eftersom det är en plats för vetenskap, samhällsbyggande, innovation, kultur, hållbarhet och som riktar sig till både en allmän och en professionell publik är det en mycket komplex uppgift.

Du har varit verksam som curator och utställningsproducent i mer än två decennier, vad tar du med dig in av din erfarenhet till Dome of Visions?

Dome of Visions är en plats där många olika verksamheter möts och det är spännande. Jag har en lång erfarenhet av konstprojekt som innehållit avancerad teknik, forskning och näringslivssamverkan, det är bra erfarenheter i arbetet med Dome of Visions. För mig handlar det väldigt mycket om respekt för olika kunskaper, för all slags kultur och människor och att vi i grund och botten alla verkar för en bättre framtid, om än mer eller mindre konkret. Min roll handlar mycket om detta, att skapa förtroenden och bryggor. Jag vill också att konsten ska få en tydlig plats i Dome of Visions och kommer att bjuda in konstnärer jag arbetat med tidigare och konstnärer jag länge varit intresserad av att arbete med.

På vilket sätt anser du att samarbeten mellan konst, vetenskap och näringsliv kan berika varandra?

Jag tror alla människor känner en enorm tillfredsställelse när det skapat något. Innovationslusten och kreativiteten är starka drivkrafter och för mig är det samma saker som driver forskare och konstnärer i sina arbeten. Kulturen är också en form av forskning i mina ögon. Samtidigt har alla konstformer, oavsett om det handlar om bild, musik, dans, teater eller litteratur, en förmåga att kommunicera saker som är svåra att förklara med ord. Vi ska heller inte glömma bort estetiken. Den sköna formen och ingenjörskonsten har alltid varit sammanbundna. Konsten skapar inspiration och kreativitet. Alla dessa aspekter är viktiga när man bygger ett samhälle och att näringslivet förstår och stödjer kulturen är viktigt i ett hållbart samhälle. Det finns alldeles för många exempel på motsatsen och vi kan se att det inte fungerar på lång sikt.

Kan du avslöja något av vad vi kommer att få se och uppleva i Dome of Visions under året?

Jag hoppas att programmet kommer att bjuda på en del överraskningar, så jag vill inte ge för många detaljer. Men mötet mellan kultur, forskning och näringsliv är en viktig förutsättning. Mer konkret så kommer jag att göra ett program där det finns tydliga samband mellan konst, forskning och framtidens samhälle. Vid flera tillfällen kommer forskare, musiker och konstnärer att använda sig av själva byggnaden Dome of Visions för olika experiment, visuella och ljudbaserade. Det är också något jag ser fram emot mycket.

Kommande event

Det finns inga evenemang att visa

Dome of Visions nyhetsbrev