Programupplägg

Dela i sociala medier

 

Programupplägg

Dome of Visions i Göteborg

Dome of Visions i Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan NCC, Chalmers, Volvo och Lindholmen Science Park, där NCC står som ägare av byggnaden och konceptet.

Styrkan i att dessa parter samverkar är de utvecklingsmöjligheter som kan skapas i skärningspunkten mellan hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Dome of Visions, som projekt, kommer bland annat kunna utgöra en arena och plattform för att diskutera, debattera och presentera idéer och resultat som initieras inom samarbetet.

Syftet är att projektet ska verka som en arena för visionära samtal, seminarier och möten kring Hållbarhet och Innovation mellan flera parter så som staden, industrin, akademin, kulturen och allmänheten. Utöver de möten och event som de enskilda parterna förlägger i Dome of Visions, är även utomstående organisationer och företag välkomna att förlägga arrangemang i domen så länge det har en koppling till våra teman: Hållbarhet, Innovation och Människan i fokus. Dome of Visions förbehåller sig rätten att tacka nej till evenemang som inte ligger i linje med domens intention.

Till projektet finns en programsamordnare knuten som ansvarar för att leda de större gemensamma arrangemangen.

Möt vår programsamordnare Pernilla Warberg!

 

Dome of Visions nyhetsbrev

  • Läs mer om vår integritetspolicy