Vår kalender

Dome of Visions i Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan NCC, Chalmers, Volvo och Lindholmen Science Park. NCC står som ägare av byggnaden och konceptet. Styrkan i att dessa parter samverkar är de utvecklingsmöjligheter som kan skapas i skärningspunkten mellan hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Dome of Visions, som projekt, kommer bland annat kunna utgöra en arena och plattform för att diskutera, debattera och presentera idéer och resultat som initieras inom samarbetet.

Syftet är att projektet ska verka som en arena för visionära samtal, seminarier och möten kring Hållbarhet och Innovation mellan flera parter så som staden, industrin, akademin, kulturen och allmänheten. Utöver de möten och event som de enskilda parterna förlägger i Dome of Visions, är syftet att såväl parterna som utomstående organisationer och företag ska förlägga arrangemang i Domen. Vissa arrangemang avses att vara öppna för allmänheten. Syftet är även att genomföra gemensamma arrangemang i Dome of Visions för att erhålla synergieffekter mellan parternas affärsverksamheter och intressesfärer inom områdena: Hållbarhet, Innovation och Människan i fokus.

Till projektet finns en programsamordnare knuten som ansvarar för att leda de större gemensamma arrangemangen.

Vi arbetar för närvarande med att utforma höstens publika evenemang. Är du intresserad av att hyra möteslokal i Dome of Visions så kan du läsa mer om det här.

Dela i sociala medier

Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt