Våra tre lokaler

Vill du hyra hela Dome of Visions eller något av konferensrummen? Alla initiativ i Domen har en koppling till hållbarhet eller innovation med människan i fokus. Varmt välkommen att boka mötesrum eller hela Domen när ditt möte eller event kan kopplas till de globala hållbarhetsmålen. Du bokar via Chalmers Konferens och Restauranger.

Det finns tre lokaler att hyra

Hela Dome of Visions för 149 personer

Stora konferensrummet för 50 personer

Lilla konferensrummet för 15 personer