Adapting to Temperature

1 november 2016 – 28 februari 2017

Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid.

Här hittar du information om alla våra aktiviteter

24 januari

I spåren av en snabbt ökande urbanisering och kännbara klimatförändringar har frågor som rör vatten hamnat allt högre på agendan. Hur ser utmaningen ut i Sverige? Hur ska vi planera våra växande städer för att hantera ökade vattenflöden och säkra rent vatten? Helt klart är att vi behöver tänka över vårt sätt att använda och

Läs mer och anmäl dig här

25 januari

Välkommen till Lean Forum Byggs kickoff för 2017. Lean Forum lanserar den nya upplagan av boken ”Effektivitet i byggandet – Utmana dina processer!” och presenterar de tre organisationer som är nominerade till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Dessutom föreläser tidigare ordförande Kajsa Simu, Luleå tekniska universitet, om digitaliseringens utmaningar, samt Per Öberg, NCC i Göteborg, om hur

Läs mer och anmäl dig här

Dome of Visions nyhetsbrev