Grundvatten och geoteknik

06 oktober

Dela i sociala medier

Geotekniker och geohydrologer har ofta märkligt svårt att se varandras aspekter i grundvattenfrågor. I ett försök att skapa större förståelse och möjlighet att nätverka över fackgränser inbjuder SGF, IAH och KTH till ett gemensamt seminarium om grundvatten.

Preliminärt program:
16.00 Välkomna och info från SGF Öst, SGF Byggnadsgeologiska kommittén, IAH och KTH
16.20 Föredrag: Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden, Jonas Sundell, Chalmers och COWI.
16.50 Kaffe, macka och mingel
17.20 Föredrag: Byggande under mark, risker och kunskapsöversikt, Bo Olofsson, KTH
17.50 Summering och avslut.

Medverkande: Malva Ahlkrona, WSP; IAH Sverige, Pia Larch; SGF Byggnadsgeologiska kommittén, Bo Olofsson; KTH avd för mark och vattenteknik och Olle Båtelsson; SGF Öst.

Arrangörer: Svenska Geotekniska Föreningen Öst, IAH och KTH avdelningen för Mark vattenteknik.

Detaljer

Datum

06 oktober

Tid

16:00 - 18:00

Obligatorisk anmälan till: olle.batelsson@trafikverket.se

Plats

Valhallavägen 79

Stockholm