HUR SKA VI FÅ PLATS?

19 - 21 april

Dela i sociala medier

Seminarier om konst, kultur och kulturhistoria i förhållande till den snabba urbaniseringen i Stockholmsområdet.

Stockholm växer och staden förtätas. Men hur och var? Måste vi få till ett systemskifte? Idag verkar regelverken och processerna vara skapade för att staden ska expandera på ny mark, men hur ska det gå till när vi bygger nytt där folk redan bor?

En förtätad stad kommer att ställa nya krav vid planeringen av bostäder, verksamheter och offentliga rum. Idag ser vi konsten som en central del av samhällsbyggandet. Men kan konsten vara en del av stadsutvecklingen och samtidigt ha en ”fri” roll? Vem får bygga och kan ta plats i det offentliga rummet och vem bestämmer hur det ska se ut?

Den 19 april är det seminarier mellan 10:00 och 15:00 med fokus på kulturhistioriska miljöer och privata initiativ inom kulturen.

Den 20 april hålls seminarier mellan 9:30 och 15:00. De kretsar kring frågor om vem som äger de offentliga rummen idag och hur det kan se ut 2030? Var sker de politiska samtalen och hur ser de ut? Vilken roll tar kulturen och konsten i stadsutvecklingen? I det hållbara samhället, ur demokratiska, sociala och ekologiska aspekter, har kulturen en bärande roll. I en förtätad stad går många värden förlorade och de måste ersättas av andra. Här har konsten en viktig uppgift. Hur arbetar samtidskonstens institutioner idag och vilken plats tar de i det offentliga rummet? Vad betyder den snabba urbaniseringen och utvecklingen av Stockholm för konstinstitutionernas sätt att arbeta?

Den 21 april avslutas seminarieserien mellan 13:30 och 15:30. Tre konstnärer berättar om projekt som relaterar till frågor som stadsutveckling, demokrati, snabb urbanisering och social hållbarhet.

Bland talarna finns Tor Lindstrand, Johanna Gustafsson Fürst, Catharina Gabrielsson, Anneli Bäckman, Mårten Castenfors, Joanna Zawieja, Jens Strandberg och Saadia Hussein.

Ingen anmälningsavgift- seminarierna är gratis.

Detaljer

Datum

19 - 21 april

Tid

10:00 - 17:00

  • Tidigare evenemang

    Denna aktivitet/seminarium har redan ägt rum.

Plats

Valhallavägen 79

Stockholm